Advertisement

Hazine, önümüzdeki 3 aylık dönemde toplam 35 milyar 95 milyon lira iç borç geri ödemesi yapacak. Bu süreçte, 30 milyar lira da iç borçlanmaya gidilecek.

Hazine, 2011 Aralık-2012 Şubat dönemi İç Borçlanma Stratejisini açıkladı.

Stratejiye göre Hazine, Aralık ayında 844 milyon lirası piyasaya, 224 milyon lirası kamuya olmak üzere, toplam 1 milyar 68 milyon lira iç borç ödeyecek. Aralıkta yapılacak geri ödemelerin tamamını faiz ödemeleri oluşturacak.

Hazine, Aralıkta 700 milyon lirası anapara olmak üzere, 900 milyon liralık dış borç servisi gerçekleştirecek. Böylece, Hazine'nin Aralık ayındaki toplam borç geri ödemesi 2 milyar lirayı bulacak.

Hazine'nin Aralık ayındaki iç borçlanma tutarı da 1 milyar lira olacak. Bunun 800 milyon lirası piyasadan ihale yoluyla, 200 milyon lirası da kamuya satışlar yoluyla yapılacak. Aralık ayında 400 milyon lira da dış borçlanma gerçekleştirilecek.

-Ocak-

Hazine, Ocak ayında ise 14 milyar 864 milyon lirası piyasaya, 2 milyar 929 milyon lirası kamuya olmak üzere, toplam 17 milyar 793 milyon iç borç ödemesinde bulunacak. Toplam iç borç ödemelerinin 4,2 milyar lirası faizden oluşacak.

Hazine'nin Ocak ayında 2,9 milyar lira dış borç ödemesi yapacağı da hesaba katıldığında, toplam geri ödeme tutarı 20,7 milyar liraya ulaşacak.

İç borçlanma tutarı da Ocak ayında 15 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 12,1 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 2,9 milyar lirası da kamuya satışlarla yapılacak. Ocak ayında dış borçlanma öngörülmüyor.

-Şubat-

Şubat ayı için 12 milyar 948 milyon lirası piyasaya, 3 milyar 286 milyon lirası kamuya olmak üzere, toplam 16 milyar 234 milyon lira iç borç ödemesinde bulunulacak. Toplam iç borç ödemelerinin 8,9 milyar lirasını ana para, 7,3 milyar lirasını faiz ödemeleri oluşturacak.

Şubat ayında 2 milyar lira da dış borç ödemesi yapılacak. Böylece Hazine Şubat ayında toplam 18,2 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirecek. Şubat ayında dış borçlanmaya gidilmeyecek.

-Aralık ayında 2 yıl vadeli tahvil ihalesi yapılacak-

Öte yandan Hazine, Aralık'ta 1, Ocak ayında 6, Şubat ayında 6 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine, 6 Aralık'ta, 2 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

17 Ocakta da iki ihale düzenleyecek olan Hazine, 14 ay vadeli TL cinsi kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün, TL cinsi 6 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracını gerçekleştirilecek.

Hazine, 23 Ocak'ta düzenleyeceği 2 ihalede TL cinsi 4 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Hazine 24 Ocak'ta da 2 ve 10 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu 2 ayrı devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirecek.

Şubat ayında ise Hazine 13,14 ve 21 Şubat tarihlerinde toplam 6 tahvilin ihracını yapacak.