Advertisement

Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsünün (Ine) verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 1,7 daraldı.

Ine daha önce açıkladığı tahminlerinde, ülke ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde çeyrek bazda yüzde 0,4 daraldığını belirtmişti.

Ekonominin söz konusu dönemde daralmasında yıllık bazda yüzde 4,6 azalan iç talep etkili olurken, söz konusu dönemde yatırımlar yüzde 13,7, hanehalkı tüketim harcamaları ise yüzde 3,3 azaldı.

Portekiz hükümeti, ekonominin bu yılın tamamında yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 3 daralacağını tahmin ediyor.