Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, bu yılın Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Eylül'de, Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 398 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 749 bin kişi oldu.

Türkiye'de Eylül döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak, yüzde 8,8'e geriledi.

Ülkede, işsiz sayısı 2 milyon 398 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 749 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Eylül Dönemi Sonuçlarına (Ağustos-Eylül-Ekim 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 117 bin kişilik artışla 72 milyon 625 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 1 milyon 114 bin kişi artarak, 53 milyon 832 bin kişiye ulaştı.

2011 yılının Eylül döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 50,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 72,2, kadınlarda ise 1,6 puanlık artışla yüzde 29,5 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,4'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,4, kadınlar için yüzde 25,9 olarak hesaplandı. Yüksek öğretim mezunu erkeklerde yüzde 85 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda da yüzde 70,2 düzeyinde gerçekleşti.

-İstihdam, 1 milyon 776 bin kişi arttı-

Eylül dönemi itibariyle istihdam edilenlerin sayısı 24 milyon 749 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında, 1 milyon 776 bin kişilik artış gözlendi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 476 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 300 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında, istihdamın yüzde 26,2'si tarım, yüzde 19'u sanayi, yüzde 7,6'sı inşaat, yüzde 47,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1 puan arttı, buna karşılık sanayi sektörü ile hizmetler sektörünün payları 0,5 puan azaldı.

-İstihdamın yüzde 71'i erkek-

Eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71'ini erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 58,5'i lise altı eğitimliler, yüzde 61,7'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24'ü kendi hesabına veya işveren, yüzde 14,4'ü ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 59'unun 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3,2'sinin ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,6'sının mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,3'ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.

-Kayıt dışı istihdam yüzde 42,8 oldu-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, 1,2 puanlık azalışla yüzde 42,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,5'ten yüzde 84,6'ya, tarım dışı sektörlerde yüzde 29,3'ten yüzde 28'e düştü.

-Genç nüfusta işsizlik, yüzde 17,3'e geriledi-

2011 Eylül döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak, 2 milyon 398 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı da 2,5 puanlık azalışla yüzde 8,8 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,8 puanlık gerilemeyle yüzde 11,1, kırsal yerlerde ise 1,8 puanlık düşüşle yüzde 4,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak, yüzde 17,3'e geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 21,2 düzeyindeydi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,6'sı, eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 85,4'ünü (2 milyon 48 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edilenler oluşturdu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 26,8'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14,1'ini işten çıkarılanlar, yüzde 19,3'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,2'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,3'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14,3'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,8'ini ise diğer nedenler meydana getirdi.

-Eylül döneminde 371 bin kişi işten ayrıldı-

TÜİK araştırmasına göre, Eylül 2011 döneminde 2 milyon 129 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,6 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,1'ini 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 17,3'ü sanayi, yüzde 34,7'si hizmetler, yüzde 24,3'ü inşaat sektöründe, yüzde 23,7'si ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 15,5'ini (371 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Eylül döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 116 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 90 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermedi ve yüzde 49,9 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 45,3, işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?-

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.