Advertisement

Merkezi Yönetim Bütçesi, Kasım ayında 2 milyar 146 milyon lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım ayında bütçe giderleri 26 milyar 886 milyon lira, bütçe gelirleri de 29 milyar 32 milyon lira oldu. Bu şekilde Kasım ayı 2 milyar 146 milyon lira bütçe fazlasıyla kapatıldı.

Ocak-Kasım döneminde ise bütçeden 272 milyar 328 milyon lira harcama yapıldı. Bu dönem bütçe gelirleri de 272 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, 2011 yılının 11 ayında, 439 milyon lira fazla verildi.

Geçen yıl Kasım ayında bütçe giderleri 25 milyar 740 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 4,5 oranında artarak 26 milyar 886 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı'nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, 2010 yılı Kasım ayında 365 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2011 yılı Kasım ayında 2 milyar 146 milyon lira fazla verdi. Geçen yılın Kasım ayında 4 milyar 624 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken, bu yılın Kasım ayında 5 milyar 658 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Geçen yıl Kasım ayında bütçe giderleri 25 milyar 740 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 4,5 oranında artarak 26 milyar 886 milyon lira oldu. 2010 yılı Kasım ayında faiz hariç bütçe giderleri 20 milyar 751 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 12,6 oranında artarak 23 milyar 373 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, 2011 yılı Kasım ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artarak 3 milyar 512 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Kasım ayında 25 milyar 375 milyon lira olan bütçe gelirleri ise bu yılın Kasım ayında yüzde 14,4 oranında artarak 29 milyar 32 milyon lira oldu. Vergi gelirleri de yüzde 17,2 oranında artarak 25 milyar 980 milyon lira oldu.-Bütçe giderleri-Bu yılın merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödenekten Kasım ayında 26 milyar 886 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 25 milyar 740 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yıl Kasım ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 265 milyar 73 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8'i kullanılarak 23 milyar 373 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, bu yılın Kasım ayında 6 milyar 368 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon lira ödeneğin yüzde 8,8'i kullanıldı.

Kasım ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 77 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 12 milyar 737 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i bu ayda kullanıldı. 2011 yılı Kasım ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artarak 2 milyar 606 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise bu ayda 360 milyon lira oldu.

Bu yılın Kasım ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 oranında artarak 9 milyar 206 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Kasım ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 854 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 430 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2011 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasım ayında 3 milyar 245 milyon lira sermaye gideri, 666 milyon lira da sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri bu yılın Kasım ayında 205 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri aynı dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında azalarak, 3 milyar 512 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

Bütçe gelirleri, geçen yılın Kasım ayında 25 milyar 375 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 14,4 oranında artarak 29 milyar 32 milyon lira oldu.

Bu yılın Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 25 milyar 980 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Kasım ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında azalarak, 2 milyar 414 milyon lira oldu.

Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri bu yılın Kasım ayında 517 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise yine aynı dönemde 121 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Kasım ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; damga vergisi yüzde 38,3, gelir vergisi yüzde 31,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 19,9, harçlar yüzde 18,9, kurumlar vergisi yüzde 16,7, özel tüketim vergisi yüzde 8,7 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Bütçe, Ocak-Kasım döneminde 439 milyon lira fazla verdi. Söz konusu dönemde, bütçe giderleri 272,3 milyar lira, bütçe gelirleri de 272,8 milyar lira oldu.

Maliye Bakanlığı'nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre, Merkezi yönetim bütçesi 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 23 milyar 489 milyon lira açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 439 milyon lira fazla verdi.

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,3 oranında artarak 41 milyar 425 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, söz konusu dönemde yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin yaklaşık 3 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşıldı.

2010 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe giderleri 255 milyar 770 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken bu yılın aynı döneminde yüzde 6,5 oranında artarak 272 milyar 328 milyon lira oldu. Geçen yıl Ocak-Kasım döneminde faiz hariç bütçe giderleri 209 milyar 312 milyon lira olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak, 231 milyar 342 milyon lira oldu.

Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azalarak, 40 milyar 986 milyon lira olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 232 milyar 281 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,4 oranında artarak 272 milyar 767 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 21,6 oranında artarak 234 milyar 106 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde yüzde 92 olan vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 101,2 oldu.-Bütçe giderleri-Bu yılın Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödeneğin yüzde 87,1'i kullanılarak 272 milyar 328 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artış göstererek 68 milyar 154 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında artarak 11 milyar 576 milyon lira oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında artarak 26 milyar 89 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında artarak 4 milyar 804 milyon lira oldu.

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 96 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında azalışla 48 milyar 754 milyon lira transfer yapıldı.

Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 330 milyon lira oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 739 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 22 milyar 411 milyon lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 20 milyar 754 milyon lira sermaye gideri, 3 milyar 646 milyon lira sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 4 milyar 201 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azalarak 40 milyar 986 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri 232 milyar 281 milyon lira iken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,4 oranında artarak 272 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 234 milyar 106 milyon lira oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak 30 milyar 194 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 460 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 6 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 37,7, damga vergisi yüzde 29,3, kurumlar vergisi yüzde 28, gelir vergisi yüzde 21,2, harçlar yüzde 20,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,6, özel tüketim vergisi yüzde 12,8 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 17,2 oranında arttı.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre 30 Kasım 2011 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplamı 13 milyar 89 milyon lira oldu.