Advertisement

Türkiye, 1-14 Aralık tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 292,90 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 187,76 milyon doları Hazine, 74,79 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu ödemeleri, 30,35 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-14 Aralık dönemindeki ödeme de dahil edildiğinde 12 milyar 247,33 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 8 milyar 76,69 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye 2010 yılında 8 milyar 980,43 milyon doları Hazine ödemesi olmak üzere toplam 13 milyar 327,99 milyon dolar dış borç ödemesi yapmıştı.