Advertisement

Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı. Ekim'de 89,7 olan endeks, Kasım ayında 91,0 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı. Ekim'de 89,7 olan endeks, Kasım ayında 91,0 değerine çıktı.

Tüketici Güven Endeksindeki artış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerin iyileşmesinden kaynaklanıyor.

Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.Tüketici Güven Endeksi, alt kalemleri ve değişim oranları şöyle;Endeks Değişim oranı(yüzde)

---------------------- -----------------------

Eylül Ekim Kasım Ekim Kasım

------- ------ ------ ------- -------Tüketici Güven Endeksi 93,7 89,7 91,0 -4,2 1,5

Satın alma gücü (mevcut dönemin

6 ay öncesine göre) 89,7 86,2 87,3 -3,8 1,2

Satın alma gücü (gelecek 6 aylık

dönemde) 91,6 88,3 90,2 -3,6 2,1

Genel ekonomik durum (gelecek 3

aylık dönemde) 96,6 90,6 90,9 -6,2 0,3

İş bulma olanakları (gelecek 6

aylık dönemde) 93,2 90,3 91,4 -3,1 1,2

Mevcut dönemin dayanıklı tüketim

malı satın almak için uygunluğu 97,4 93,2 95,5 -4,3 2,4