Advertisement

Maliye Bakanlığı, bankalarda bürokrasiyi azaltacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla hazırlanan tebliğ uyarınca, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) beyannameleri, bankalarca tek merkezden verilecek.

-Tebliğ, Başbakanlığa gönderildi-

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamelerinin, bankalarca tek merkezden verilmesi ve konut finansmanı yapılan sigortalarda BSMV istisnası uygulanmasına ilişkin Gider Vergileri Genel Tebliği, yayımlanmak üzere, Başbakanlığa gönderildi.

-Mevcut uygulama-

Mevcut uygulamada, bankaların her bir şubesi, bulundukları yerlerdeki vergi dairelerine, Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerini, e-beyanname ortamında gönderiyor.

Söz konusu tebliğle, 1 Şubat 2012 tarihinden (Ocak 2012 döneminden) itibaren, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi olan bankaların, şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi Beyannamelerinin, banka genel müdürlüklerince bağlı bulundukları, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmesi sağlanıyor.

Bankalar tarafından verilecek beyannamelere, il bazında banka şubelerine ilişkin bilgileri ihtiva eden listeler eklenecek. Böylece Büyükşehir Belediyelerine genel bütçeden verilecek paylarda bir değişiklik olmayacak.

-BSMV istisnasındaki belirsizlikler, netleştirilecek-

Ayrıca Tebliğde, 6802 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda uygulanan BSMV istisnasının uygulanmasında yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamaların da yapılacağı öğrenildi.