Advertisement

Türk halkı bu yılın üçüncü çeyreğinde kazandığından en büyük bölümü gıda ve içecek harcamalarına ayırdı.

2011 yılı üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimi 251 milyar 17,7 milyon lira oldu.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 215 milyar 385 milyon lira düzeyindeydi. Buna göre iç tüketimdeki artış, yüzde 16,5'i buldu.

Yerleşik hanehalklarının yurtiçi tüketimi 234,7 milyar lira, yurtdışı tüketimi de 1,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Yabancıların Türkiye'deki tüketimi de yaklaşık 18,1 milyar lira oldu.-Ekonomi yüzde 8,2, hanehalkı tüketimi yüzde 6,6 büyüdü

Ülke ekonomisindeki büyüme oranı hesabında, sabit fiyatlar (1998 fiyatlarıyla) esas alınıyor. Buna göre ülke ekonomisinin yüzde 8,2 büyüme gösterdiği üçüncü çeyrekte, yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimindeki büyüme yüzde 6,6 oldu.

Yerleşik hane halklarının yurtiçi ve yurtdışı tüketim toplamındaki büyüme ise yüzde 7'ye ulaştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 5,3 büyümüş, yerleşik ve yerleşik olmayan hanenalklarının yurtiçi tüketimi yüzde 5, yerleşik hanehalklarının tüketimi ise yüzde 6,7 büyüme göstermişti.-Mobilya, ev bakım hizmetleri harcamaları, yüzde 23,2 arttı

Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının 251 milyar 17 milyon liralık yurtiçi tüketiminin dağılımına bakıldığında, ilk sırayı 64,5 milyar lira ile gıda, içki ve tütün harcamaları aldı. Bunu 45,8 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan harcamalar, 44,9 milyar lira ile konut, su elektrik, gaz ve diğer yakıtlara yapılan harcamalar izledi.

Söz konusu dönemde giyim ve ayakkabıya 12,9 milyar lira mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 17,5 milyar lira, sağlığa 7,4 milyar lira, eğlence ve kültüre 9,5 milyar lira, eğitime 2,5 milyar lira, lokanta ve otel hizmetlerine 22,8 milyar lira, çeşitli mal ve hizmetlere ise 23,3 milyar lira harcandı.

Harcamalardaki oransal artışlara bakıldığında ise geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla mobilya ve ev bakım hizmetlerine yapılan harcamalarda kaydedilen yüzde 23,2'lik ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında kaydedilen yüzde 18'lik artış dikkati çekti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla gıda, içki ve tütün harcamaları yüzde 12,3, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için yapılan harcamalar yüzde 5,7, sağlık harcamaları yüzde 3,8, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 16,5, eğitim harcamaları yüzde 21,5 lokanta ve otellere yapılan harcamalar yüzde 17,7 ve çeşitli mal ve hizmetler başlığında değerlendirilen harcamalar da yüzde 65 oranında artış gösterdi.-TABLO

TÜİK verilerine göre yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının cari fiyatlarla yurtiçi tüketimi şöyle belirlendi:


                                             2010 3. DÖNEM  (bin TL )     2011 3. DÖNEM

                                              ----------------                    ---------------

. Yerleşik ve yerleşik olmayan

hanehalklarının yurtiçi tüketimi      215.385,0                           251.017,7

-Gıda içki ve tütün                         57.384,8                             64.466,3

-Giyim ve ayakkabı                        11.706,7                            12.880,6

-Konut, su, elektrik ve diğer yak.     42.445,2                            44.863,8

-Mobilya ev aletleri ve bakım hizm.  14.180,1                           17.476,5

-Sağlık                                            7.155,6                            7.424,8

-Ulaştırma ve haberleşme                38.822,8                          45.833,6

-Eğlence ve kültür                             8.118,3                           9.458,3

-Eğitim                                             2.087,6                           2.536,1

-Lokanta ve oteller                          19.375,3                          22.808,5

-Çeşitli mal ve hizmetler                  14.108,7                           23.269,3. Yerleşik hane halklarının tüketimi 202.814,0 234.704,7