Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 10,45, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 13,33 arttığını açıkladı. TÜFE'nin yüzde 10.13 artış göstermesi bekleniyordu. Enflasyonda yıllık hedef yüzde 5.5 seviyesindeydi.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,58, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ise yüzde 1 artış gösterdi. Beklenti TÜFE'nin yüzde 0.30 yükseleceği yönündeydi.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 6,47, üretici fiyatlarında ise yüzde 11,09 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2011 yılı itibarıyla yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 10,45, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 13,33 oldu.

Piyasada 2011 enflasyon beklentisi yüzde 10 dolayındaydı. Merkez Bankası'nın 2010 yılı Aralık ayı ikinci anketinde de enflasyon beklentisi yüzde 10,26 olarak belirlenmiş, Orta Vadeli Programda'da (OVP) yüzde 7,8 tahminine yer verilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 Aralık ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 0,58, ÜFE'de yüzde 1 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,47 artış meydana geldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,50 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,14, ulaştırma yüzde 12,22, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,21, ev eşyası yüzde 11,04 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu.

Aralık'ta endekste yer alan 445 maddeden 73'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 255 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 117 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2011 yılı Aralık ayında aylık bazda ÜFE yüzde 1, yıllık bazda yüzde 13,33, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,09 arttı.

Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,37 artış kaydedildi.

Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,57 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,92, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,33 artış meydana geldi.

ÜFE'de Aralık'ta endekste yer alan toplam 785 maddeden 183'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 357 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 245 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Aralık ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,30, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,18 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,58, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,10 artış gösterdi. Enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,63, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 0,67 arttı.

Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,12, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç fiyatlarda da yine yüzde 0,12 artış meydana geldi. Enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda ise yüzde 0,06 gerileme gözlendi.

Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 9,78, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 9,87 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 10,46, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,76, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 9,87 artış gösterdi.

Ayrıca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 10,30, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,43, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 8,54, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 8,12 artış meydana geldi.

Aralık ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 10,54, sanayi sektöründe yüzde 13,92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Aralık ayında ÜFE'de yüzde 13,33 olan yıllık artış, tarım sektöründe yüzde 10,54, sanayi sektöründe de yüzde 13,92 artış olarak hesaplandı.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Aralık ayında aylık bazda, tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 3,03, balıkçılıkta da yüzde 9,90 arttı. Yıllık bazda ise tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 10,19, balıkçılıkta yüzde 28,07 fiyat artışı görüldü.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda ise yüzde 13,92 fiyat artışı kaydedildi. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,33'lük fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde fiyatlarda yüzde 0,37, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 2,51, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,13 artış oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 14,59, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,77, elektrik, gaz ve su da ise yüzde 6,38 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise fiyat artışı, bir önceki aya göre en fazla yüzde 7,64 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 39,99 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında kaydedildi.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

SEKTÖRLER/ALT GRUPLAR        AYLIK   YILLIK (Yüzde)

----------------------------------  ------   -------

ÜRETİCİ FİYATLARI

GENEL                                      1,00   13,33

TARIM                                     3,18   10,54Tarım, avcılık, ormancılık           3,03   10,19

Balıkçılık                                  9,90   28,07

SANAYİ                                    0,57   13,92

Madencilik ve taş ocakçılığı        0,13   19,77

İmalat Sanayi                          0,37   14,59

Elektrik, gaz ve su                    2,51    6,38TÜKETİCİ FİYATLARI

TÜRKİYE                                  0,58    10,45

Gıda ve alkolsüz içecekler          1,97    12,21

Alkollü içecekler ve tütün          -0,01    18,50

Giyim ve ayakkabı                   -2,17      7,98

Konut                                      0,53     8,20

Ev eşyası                                 0,29   11,04

Sağlık                                   -0,09     0,34

Ulaştırma                                0,18   12,22

Haberleşme                            0,35     2,48

Eğlence ve Kültür                     0,79     6,49

Eğitim                                   -0,09      6,47

Lokanta ve oteller                    0,51      8,20

Çeşitli mal ve hizmetler            0,32    17,14

Türkiye'de 2011 yılında fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 12,07 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 Aralık ayı 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, 2011'de yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,45 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler arasında yüzde 12,07 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt''un yanı sıra yüzde 12,05 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' ve yüzde 11,79 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' yer aldı.

Artışın sınırlı kaldığı yerlerin başında ise yüzde 9,81 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 9,88 ile ''Bursa, Eskişehir, Bilecik'' bölgesi, yüzde 9,89 ile ''Konya, Karaman'' bölgesi izledi. Başkent Ankara'da ise yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 10,65, İzmir'de ise yüzde 10,15 oldu.

Aylık bazda TÜFE'nin en fazla arttığı bölge yüzde 1,39 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır'' oldu. Onu yüzde 1,05 ile ''Adana, Mersin'' bölgesi izledi. TÜFE'nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,10 ile ''Antalya, Isparta, Burdur'' oldu.


. (yüzde)

. AYLIK YILLIK

. ------ ---------

TÜRKİYE 0,58 10,45

(İstanbul) 0,66 9,81

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 0,38 10,16

(Balıkesir, Çanakkale) 0,20 10,62

(İzmir) 0,58 10,15

(Aydın, Denizli, Muğla) 0,38 10,87

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 0,67 10,20

(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,55 9,88

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,55 10,86

(Ankara) 0,43 10,65

(Konya, Karaman) 0,76 9,89

(Antalya, Isparta, Burdur) 0,10 9,95

(Adana, Mersin) 1,05 11,02

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye) 0,51 11,35

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,85 12,05

(Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,63 11,74

(Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,30 11,14

(Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,94 11,55

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,89 11,09

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,44 11,05

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) 0,46 12,07

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,59 11,79

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,92 11,49

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,60 10,77

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,43 11,68

(Şanlıurfa, Diyarbakır) 1,39 11,75

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,89 11,20

-Zam şampiyonu karnabahar-

Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay fiyatı yüzde 48,89 artan karnabahar, zam şampiyonu olurken, karnabaharı 40,16 artış oranıyla patlıcan, yüzde 38,41 ile salatalık izledi. Geçen ay lahananın fiyatı yüzde 23,82 yükselirken, domates de yüzde 10,94 zamlandı.

Aralık'ta en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,86 ile balık, yüzde 7,63 ile gazete, yüzde 2,85 ile kargo, yüzde 2,68 ile taksi ücreti, yüzde 2,62 ile meyveli gazoz, yüzde 2,45 ile kömür ücreti, yüzde 1,99 ile süt, yüzde 1,98 ile fındık içi, yüzde 1,77 ile sucuk, yüzde 1,67 ile araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik), yüzde 1,61 ile tereyağı (kahvaltılık), yüzde 1,38 ile yoğurt, yüzde 1,18 ile kaşar peyniri, yüzde 1,10 ile LPG dolum ücreti, yüzde 0,95 ile makarna bulunuyor.

-Portakal, yurt içi turlar ve limonun fiyatı düştü-

TÜİK'e göre, Aralık ayında fiyatı düşen ürünlerin başında ise yüzde 22,34 ile portakal geldi. Portakalı, yüzde 8,84 oranındaki düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 7,54 ile limon ve yüzde 6,77 ile kadın hırkası izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ve düşen ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:


En yüksek artış Değişim oranı

gösteren maddeler (yüzde)

------------------------- -------------

Karnabahar 48,89

Patlıcan 40,16

Salatalık 38,41

Lahana 23,82

Domates 10,94

Balık 9,86

Gazete 7,63

Kargo 2,85

Taksi ücreti 2,68

Meyveli gazoz 2,62

Kömür ücreti 2,45

Süt 1,99

Fındık içi 1,98

Sucuk 1,77

Araçların tamirine ve bakımına

ödenen ücretler (malzeme ve işçilik) 1,67

Tereyağı (kahvaltılık) 1,61

Yoğurt 1,38

Kaşar peyniri 1,18

LPG dolum ücreti 1,10

Makarna 0,95


En az artan veya Değişim oranı

düşen maddeler (yüzde)

--------------------- ---------------Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri -0,42

Mücevher -0,55

Zeytin -0,86

Şehirlerarası otobüs ücreti -0,95

Pirinç -1,05

Salça -1,17

Bulgur -1,68

Palto -2,36

Erkek takım elbisesi -2,38

Kadın kabanı -2,58

Erkek ceketi -3,42

Erkek gömleği -3,65

Tavuk eti -3,66

Kadın için pantolon-ceket takım -4,09

Yumurta -4,35

Erkek kazağı -6,61

Kadın hırkası -6,77

Limon -7,54

Yurtiçi bir hafta ve fazla süreli turlar -8,84

Portakal -22,34