Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Avrupa'da ve dünyada bir çok ekonomi ya küçülürken ya da çok küçük büyüme rakamları görürken geçen yılın 9 ayında yüzde 9,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin ''lokomotifi'' özel tüketim oldu.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 9,6 büyüyen Türkiye ekonomisinde büyümenin 6,4 puanı özel tüketimden geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinde özel tüketimin payı 4,7 puan oldu.-Özel tüketimin katkısı

Türkiye'nin elde ettiği bu büyüme performansının ''lokomotifi'' özel tüketim oldu.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 9,6 oranında büyüyen Türkiye ekonomisine özel tüketimin katkısı yüzde 6,4 ile geldi. Söz konusu oranla özel tüketimin, büyümenin içindeki payı yüzde 66,6 oldu.

Özel tüketim, 2011'in üçüncü çeyreğindeki yüzde 8,2'lik büyüme oranı içinde de önemli bir yer tuttu. Söz konusu büyüme oranının yüzde 4,7'si yine özel tüketimden geldi.

Kamu tüketimiyle de birlikte toplam tüketim; geçen yılın 9 ayında yüzde 7,4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.


-Dış ticaretin katkısı 8 çeyrektir ilk kez pozitif oldu

Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki büyümenin alt kalemlerine bakıldığında, son 8 çeyrektir görülmeyen dış ticaretin pozitif katkısı da dikkati çekti.

Söz konusu dönemde ihracatın büyümeye katkısı yüzde 2,5 iken, ithalatın etkisi eksi yüzde 2 olarak gerçekleşti. Dış ticaretin büyümeye katkısı böylelikle ''yuvarlamadan kaynaklı farkla birlikte'' yüzde 0,6 oldu.

Yılın 9 ayında gerçekleşen büyümede ise ihracatın etkisi yüzde 1,6, ithalatın etkisi eksi yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.-Özel sektör yatırımlarının etkisi büyük

Yatırımlara bakıldığında da yine özel sektörün etkisi dikkati çekti.

Geçen yılın 9 ayında kamu yatırımlarının büyümeye katkısı 0,2 olurken, özel yatırımların katkısı yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 8,2 oranındaki büyüme oranının içeriğine bakıldığında da kamu yatırımları, bu büyümeye yüzde 0,2 oranında katkı sağlarken, özel yatırımların katkısı yüzde 3,1 oldu.

Stok değişiminin büyümeye negatif etkisi ise 2011'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6, 9 ayında da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.