Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen ''Sermaye Piyasaları Bilgi ve Farkındalık Araştırması''nda farkındalık düzeyi en yüksek kavram '''risk'' oldu.

SPK tarafından 2011 yılında üniversite öğrencileri ve ev hanımlarına yönelik düzenlenen seminerler ile eş zamanlı olarak ''Sermaye Piyasaları Bilgi ve Farkındalık Araştırması'' gerçekleştirildi.

Araştırmada, yatırımcıların ve sermaye piyasasıyla ilgili diğer tüm kesimlerin mevzuat ve uygulamalar konusunda bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve bilgi edinmede karşılaştıkları güçlüklerin tespiti ve giderilmesinin SPK için önemli olduğu vurgulandı. Sermaye piyasasında fon arzının sağlanabilmesi amacıyla toplumda sermaye piyasası kültürünün oluşması, sermaye piyasalarında güvenin ve farkındalığın artırılması için uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılması ve farkındalığı artırıcı tedbirlerin alınmasına dair çalışmalar yapıldığı da kaydedildi.

Üniversite öğrencilerine ve kadınlara yönelik sermaye piyasaları konusundaki eğitim seminerlerinde Finansal Eğitim Ulusal Stratejisinin hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere, bu iki hedef kitlenin farkındalık düzeylerini ve ihtiyaçlarını tespit eden anketlerin düzenlediğinin aktarıldığı araştırmada, 25 üniversiteden 3 bin 625 öğrenciye 6 konu başlığı altında sorulan sorularla şu sonuçlara ulaşıldığı belirtildi:

''Sermaye piyasalarına yönelik kavramlar hakkında bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek üzere sorulan 59 kavram arasında farkındalığın en yüksek olduğu kavram 'risk' oldu. Üniversite öğrencilerinin en az yüzde 98'i 'risk' diye bir kavramı bilirken, yüzde 74'ü de risk hakkında kendini bilgili olduğunu kabul etti. Borsa ve şirketlere yönelik kavramlar teknikleştikçe, farkındalık ve bilgi seviyesi düşerken, farkındalığın (yüzde 46) ve bilgi seviyesinin (yüzde 7) en düşük olduğu konu ise 'tedrici tasfiye' oldu. Araçlara yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek üzere sorulan 19 araç arasında, farkındalığın en yüksek olduğu finansal araç 'hisse senedi' olurken, hisse senedi kavramı ile ilgili kendini bilgili hissedenlerin oranı ise yüzde 61 düzeyinde kaldı. Kurumlara yönelik bilgi ve farkındalığı ölçmek üzere sorulan 12 kurum arasında yüzde 96 ile İMKB ilk sırada yer alırken, İMKB'yi yüzde 95 ile SPK takip etti. Bilinirliği en düşük kurum ise yüzde 4 ile 'Değerleme Uzmanları Birliği' oldu. Finansal bilgiye erişimde tercih edilen kaynaklar arasında ise yüzde 72 ile internet birinci sırada yer aldı.''

Araştırma kapsamında Ankara ve İstanbul'da düzenlenen toplam 16 hanımlar lokali seminerinde 509 kadına, temel finansal konular hakkında farkındalık ve bilinç seviyelerini ölçmeye yönelik sorularla ise şu bilgilere ulaşıldı:

''Kadınların yüzde 80'i bütçe planlaması, yüzde 37'si ise tasarruf yaparken, tasarruf yapanların yüzde 40'ı ise birikimlerini finansal piyasalara yönlendiriyor. Ankete katılan kadınlar arasında kredi kartı kullanım oranı yüzde 71'i bulurken, borçların geri ödenmesi konusundaki bilinçlilik oranı yüzde 57 olarak ortaya çıktı. Gelirde beklenmedik düşüşler gerçekleşmesi ve işsiz kalınması durumunda hangi haklara sahip olduklarını bilenlerin oranı ise yüzde 25'de kalırken, sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 32 oldu. Altın ise yüzde 46 ile kadınların birinci sırada güvendikleri yatırım aracı olmasıyla dikkati çekti.''