Advertisement
HABERLER ABONE OL

Devlet, kira ve faizden 3,3 milyar lira kazanacak. Bu yıl 1,5 milyar lira kira, 1,8 milyar lira da faiz geliri elde edecek olan devlete, 3 milyar lira da KİT ve kamu bankalarından gelecek.

Devletin bütçesine bu yıl vergi gelirleri dışında, 9,4 milyar liralık teşebbüs ve mülkiyet geliri gelmesi öngörülüyor. Bu kalemde en büyük payı ise 3 milyar lira ile KİT ve kamu bankalarından gelecek gelir oluşturuyor. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir diğer kalemi olan kiralardan ise 1,5 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bu yıl alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin ise 1,2 milyar lira olması öngörülüyor. Sermaye gelirlerinin 11,5 milyar lira olmasının planlandığı 2012 yılında, 269,4 milyon liranın da alacaklardan tahsil edilmesi bekleniyor.

Devletin bu yıl 1,8 milyar lira da faiz geliri etmesi öngörülüyor.-Para cezaları

Bu yıl devletin gelir kalemleri içerisinde para cezaları da 6,9 milyar lira yer tutacak. Para cezalarının 4,3 milyar lirasını vergi cezaları, 1,3 milyar lirasını da idari para cezaları oluşturacak.

İdari para cezalarında en büyük pay ise 202,7 milyon lirayla trafik cezalarının olacak. Karayolu Taşıma Kanununa göre alınan idari para cezalarının tutarı 73,3 milyon lira, çevre idari para cezalarının tutarı 11,1 milyon lira, diğer idari para cezalarının tutarı ise 1 milyar lira olacak. Bu yıl, bütçeye gelmesi öngörülen para cezaları şöyle:Para Cezaları                  Gelir (lira)

--------------------------- ----------------

-Yargı Para Cezaları 230.309.000

-İdari Para Cezaları 1.313.457.000

.Trafik Para Cezaları 202.651.000

.Karayolu Taşıma Kanununa Göre

-Alınan İdari Para Cezaları 73.264.000

.Çevre İdari Para Cezaları 11.057.000

.Diğer İdari Para Cezaları 1.026.485.000

-Pay Ayrılan İdari Para Cezaları 929.590.000

-Vergi Cezaları 4.270.924.000

.Vergi ve Diğer Amme Alacakları

Gecikme Zamları 835.762.000

.Diğer Vergi Cezaları 3.435.162.000

-Diğer Para Cezaları 162.447.000

----------------------------- ----------------

Toplam 6.906.727.000