Advertisement

2 yıldır mali krizle uğraşan Yunanistan'a daha fazla para sağlamaya çalışan Avrupalı maliye bakanları, ülkenin borç yükünün hafifletilmesi için özel sektör kreditörlerinden daha fazla ödün vermelerini istedi.

Euro Bölgesi hükümetleri Ekim ayında kararlaştırılmış olan Yunanistan'ın 130 milyar euroluk 2. kurtarma paketine sadık kaldı. Yetkililer, kreditörleri, ülkenin tahvillerini daha düşük faizlileriyle değiştirmeye ikna etmeye çalışarak, Yunanistan'ın finansmanında başta öngörülenden daha büyük bir açığı doldurmayı hedefliyor.

Yunanistan üzerindeki korku politikası, yeni maliye kurallarında kaydedilen ilerlemeleri gölgeleyerek, kurtarma fonuna duyulan güveni azalttı. Bu durum, bölgenin anti-kriz politikalarına inancı ve güveni düşürerek, şimdiden önümüzdeki hafta yapılacak olan Avrupa Birliği liderler zirvesini gölgelemeye başladı.

Brüksel'deki Avrupalı Maliye Bakanları toplantısına başkanlık eden Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan programının hedeften şaştığını iddia ederek, yeni tahvillerin ortalama yüzde 4 faize sahip olmasını isteyen kreditörlere, taleplerini geri çekme çağrısında bulundu.

Kreditörler ve hükümet yetkilileri arasındaki anlaşmazlık, Ekim ayındaki zarar yazma tartışmalarını hatırlatıyor ve yaklaşan AB liderler zirvesi için risk oluşturuyor. Özel sektör kreditörleriyle anlaşma sağlanması, 20 Mart'ta 14.5 milyar euroluk itfa yapması beklenen nakit sıkıntısındaki Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketinin kilit noktalarından biri.

Yunanistan'ın borçlarını azaltma çabaları, Almanya'nın bütçe açığı azaltma anlaşmaları ve kurtarma fonunun 500 milyar eurodan 750 milyar euroya çıkarılacağına yönelik sinyaller ile her köşeden ataklarla devam ettirilmeye çalışılıyor.