Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankasının imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında yaptığı anket çalışmasında, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,3 ile önceki ay seviyesini korudu.

Merkez Bankası, Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 104 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Ankette, son üç ayda alınan iç piyasa sipariş miktarındaki azalış seyrinin güçlendiği, ihracat sipariş miktarındaki azalış seyrinin ise zayıfladığı gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu, mevcut mamul mal stoklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin devam ettiği tespit edildi.

Katılımcıların son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki azalış yönlü değerlendirmelerinin güçlenerek, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış yönlü değerlendirmelerinin ise zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere bakıldığında ise artış yönlü seyir, zayıflayarak devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminin yanı sıra, toplam ve ihracat sipariş miktarlarındaki azalış beklentisinin artış bekleyenler lehine döndüğü, ayrıca iç piyasa sipariş miktarındaki azalış beklentisinin zayıfladığı görüldü.

İstihdam artış beklentisi güçlenerek devam ediyor

Gelecek üç aydaki toplam istihdam artış beklentisinin güçlenerek devam ettiği, gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış beklentilerinin ise önceki ay seviyelerinde olduğu belirlendi.

Ankete katılan iş yerlerinden, üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtenlerin oranı bir önceki üç aylık anket döneminde yüzde 38,3 iken bu dönemde yüzde 34,7'ye düştü. ''Talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu'' belirtenlerin oranı ise bir önceki üç aylık anket döneminde yüzde 42,4 iken, bu dönemde yüzde 44,2'ye yükseldi. Onu da sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, diğer faktörler ve işgücü yetersizliği izledi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç aydaki artış eğiliminin güçlenerek devam ettiği, gelecek üç aydaki artış beklentilerinin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu görüldü.

Gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentilerinin de güçlenerek sürdüğü gözlendi.

ÜFE beklentisi azaldı

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesine geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,3 ile önceki ay seviyelerini korurken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı azalarak yüzde 12,7 oldu.