Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,38 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,61, ÜFE ise yüzde 11,13 artış gösterdi.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 6,95, üretici fiyatlarında ise yüzde 11,11 düzeyinde gerçekleşti.

Beklenti TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.44; yıllık bazda yüzde 10.56 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Türkiye'de Ocak ayında tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0,56, üretici fiyatlarında ise yüzde 0,38 artış meydana geldi.

Ocak itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 10,61, ÜFE'de yüzde 11,13 oldu.

Piyasada Ocak ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,46 ile yüzde 0,60 arasında idi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı ikinci beklenti anketinde de Ocak ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,62, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,22 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı Ocak ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 0,56, ÜFE'de yüzde 0,38 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,61, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,95 artış meydana geldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,53 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,63, ulaştırma yüzde 12,90, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,67, ev eşyası yüzde 11,65 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu.

Ocakta endekste yer alan 444 maddeden 55'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 277 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 112 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2012 yılı Ocak ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,38, yıllık bazda yüzde 11,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,11 artış meydana geldi.

Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 0,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,91 artış kaydedildi.

Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,26 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,71, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,47 artış meydana geldi.

ÜFE'de Ocak'ta endekste yer alan toplam 791 maddeden 115'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 359 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 317 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Ocak ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,07, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,47 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,29, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,12 artış gösterdi. Enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,31, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 0,21 arttı.

Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünlerinin fiyatlarında değişim olmazken, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç fiyatlarda da yine yüzde 0,15 artış meydana geldi. Enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda ise yüzde 0,08 gerileme gözlendi.

Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ise ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 10,14, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 10,20 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 10,45, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,91, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 9,85 artış gösterdi.

Ayrıca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 10,23, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,57, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 8,76, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 8,42 artış meydana geldi.

Çağlayan, yerli otomobil konusunda ise meselenin isim meselesi olmadığını vurgulayarak, ''Ben yerli otoda motorunu burada yaparsan, aktarma organını yaparsan sana babayiğit derim. Babayiğitten kastımız bu'' diye konuştu.

Ocak ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 8,44, sanayi sektöründe yüzde 11,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, Ocak ayında ÜFE'de yüzde 11,13 olan yıllık artış, tarım sektöründe yüzde 8,44, sanayi sektöründe yüzde 11,71 arttı.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Ocak ayında aylık bazda, tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 0,66, balıkçılıkta yüzde 16,30 arttı. Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta yüzde 8,03, balıkçılıkta yüzde 29,38 artış görüldü.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,26 artarken, yıllık bazda ise yüzde 11,71 fiyat artışı kaydedildi. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,47'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde fiyatlar yüzde 0,11 artarken, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1,07, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,42'lik artış oldu.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 12,08, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,77, elektrik, gaz ve su da ise yüzde 6,75 oldu.

İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 2,98 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Yıllık bazda da yüzde 36,14 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında kaydedildi.TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:Sektörler/Alt gruplar Aylık Yıllık

Yüzde

-------------------------------------------------------------

Üretici fiyatları

Genel 0,38 11,13

Tarım 0,97 8,44

Tarım, avcılık, ormancılık 0,66 8,03

Balıkçılık 16,30 29,38Sanayi 0,26 11,71

Madencilik ve taş ocakçılığı 1,42 16,77

İmalat Sanayi 0,11 12,08

Elektrik, gaz ve su 1,07 6,75Tüketici fiyatları

Türkiye 0,56 10,61

Gıda ve alkolsüz içecekler 1,13 11,67

Alkollü içecekler ve tütün 0,02 18,53

Giyim ve ayakkabı -7,88 7,84

Konut -1,32 8,99

Ev eşyası 1,58 11,65

Sağlık 0,09 0,15

Ulaştırma 2,06 12,90

Haberleşme -0,01 1,24

Eğlence ve Kültür 0,83 7,45

Eğitim -0,05 6,38

Lokanta ve oteller 0,75 8,19

Çeşitli mal ve hizmetler 1,79 17,63

Türkiye'de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 13,34 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003 baz yılı tüketici fiyatları endekslerine göre, Ocak ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,61 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 13,34 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir''in yanı sıra yüzde 12,10 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis'' ve yüzde 11,96 ile ''Kastamonu, Çankırı, Sinop'' bölgeleri oldu.

En düşük artışların yaşandığı bölgelerin başında yüzde 10,01 ile ''İstanbul'' ve ''Antalya, Isparta, Burdur'' bölgeleri gelirken, bu yerleri yüzde 10,27 ile ''İzmir'', yüzde 10,29 ile ''Bursa, Eskişehir, Bilecik'' bölgesi izledi.

Başkent Ankara'da ise yıllık bazda TÜFE artışı yüzde 10,39 oldu.

Aylık bazda TÜFE'nin en fazla arttığı bölge yüzde 1,25 ile ''Konya, Karaman'' oldu. Bu bölgeyi 1,07 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' bölgesi izledi. TÜFE'nin aylık bazda en az artış gösterdiği bölge ise yüzde 0,11 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'' oldu.

Bu arada ''Erzurum, Erzincan, Bayburt'' bölgesinde Ocak ayında fiyatlar yüzde 0,05 oranında düşerken, bölge Ocak ayında fiyatların düştüğü tek bölge olarak dikkati çekti..

. (yüzde)

. AYLIK YILLIK

. ------ ---------

TÜRKİYE 0,56 10,61

(İstanbul) 0,54 10,01

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,00 11,19

(Balıkesir, Çanakkale) 0,21 10,69

(İzmir) 0,66 10,27

(Aydın, Denizli, Muğla) 0,64 10,67

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 1,06 10,44

(Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,84 10,29

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 0,43 11,00

(Ankara) 0,32 10,39

(Konya, Karaman) 1,25 10,64

(Antalya, Isparta, Burdur) 0,51 10,01

(Adana, Mersin) 0,52 11,14

(Hatay, K.Maraş, Osmaniye) 1,07 12,29

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,91 13,34

(Kayseri, Sivas, Yozgat) 0,54 11,85

(Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,61 11,05

(Kastamonu, Çankırı, Sinop) 1,04 11,96

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,66 11,50

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 0,08 10,73

(Erzurum, Erzincan, Bayburt) -0,05 11,56

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 0,11 10,93

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 0,74 11,59

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,94 10,93

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 0,97 12,10

(Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,69 11,49

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,68 11,23