Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketinde, katılımcıların yüzde 46'sı ABD dolarına ilişkin değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi. 6 aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildirenlerin oranı sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 40'a geriledi.

SPK Araştırma Dairesinin hazırladığı Sermaye Piyasası Beklenti Anketi ocak ayı sonuçlarına göre, gösterge bono faiz oranına ilişkin katılımcıların yüzde 54'ü aylık dönemde değişim beklemediği, yüzde 32'si ise artış beklentisine sahip olduğunu belirtti. 6 aylık beklentilerde hakim görüş yüzde 43 ile faiz oranında artış yaşanacağı olurken, yıllık dönemde faiz oranının düşeceği, aynı kalacağı ve yükseleceği beklentisine sahip katılımcıların oranı yüzde 32 ile 34 arasında seyretti.

Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında düşüş beklentisine sahip katılımcıların oranının arttığı gözlendi.

Katılımcıların yüzde 46'sı ABD dolarına ilişkin değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi. 6 aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildirenlerin oranı sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 40'a geriledi. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında aylık beklentilerde düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 12'den yüzde 24'e yükseldi.

Euroya ilişkin olarak katılımcıların yüzde 51'i değişim beklemezken, yüzde 30'u düşüş, yüzde 19'u ise yükseliş bekliyor. Altı aylık ve yıllık dönemlerde değişim olmaz diyen katılımcıların oranı yüzde 30'lara gerilemiş, düşüş bekleyen katılımcıların oranı ile yakın seyretti.

-İMKB-100 endeksine ilişkin beklentiler-

Katılımcıların yüzde 51'i önümüzdeki ayda, yüzde 39'u ise önümüzdeki altı ayda İMKB-100 endeksinde değişim beklemezken, yıllık dönemde yüzde 62 ile endekste yükseliş yaşanacağı beklentisi hakimiyet kazandı.

Katılımcıların yüzde 57 ile çoğunluğu İMKB işlem hacmine ilişkin olarak önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemlerde bu yönde görüş bildirenlerin oranı sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 25'e geriledi. Yıllık beklentilerde ise çoğunluğu yüzde 62 ile artış bekleyen katılımcılar oluşturdu.

Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 67'si önümüzdeki ay değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi. Altı aylık ve yıllık dönemler için aynı yönde görüş bildirenlerin oranı sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 25'e geriledi, artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 45 ve yüzde 67'ye ulaştı.

-Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullar-

Aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 56'sı özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda değişim beklemezken, altı aylık ve SPK 7 yıllık dönemlerde iyileşme beklentisinin ağırlık kazandığı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 68'e ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında koşullarda iyileşme bekleyen katılımcıların oranında yükselişler yaşandığı gözlendi.

Katılımcıların yüzde 63'ü yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak önümüzdeki bir ayda değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildirenlerin oranı düştü, artış beklentisi ağırlık kazandı.

Reel kesimin yurt dışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki bir ay, yüzde 47'si önümüzdeki altı ay, yüzde 31'i ise önümüzdeki bir yılda değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi. Yıllık beklentilerde ise hakim görüş yüzde 52 ile borçlanma durumunda artış yaşanacağı yönünde gerçekleşti.

İMKB yatırımcı sayısına ilişkin beklentiler bir önceki dönem anket sonuçları ile benzerlik gösterdi. Katılımcıların yüzde 65'i önümüzdeki ay, yüzde 45'i ise önümüzdeki altı ayda değişim beklemediğini belirtirken, yıllık beklentilerde artış yaşanacağı görüşü yüzde 62 ile ağırlık kazandı.

Bir aylık dönemde İAB işlem hacmine yönelik olarak değişim beklemeyen katılımcıların oranı bir dönem önceki anket sonuçlarında yüzde 49 iken bu ay yüzde 55'e yükseldi. Altı aylık ve yıllık beklentilerde ise ağırlık artış yaşanacağı yönünde olmuş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 55'e yükseldi.

-VOB işlem hacmine yönelik beklenti-

Katılımcıların yüzde 58'i önümüzdeki ay VOB işlem hacmine yönelik olarak değişim beklemediğini belirtti. Çoğunluk altı aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık ve yıllık dönemler için sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki ay yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 46 ve yüzde 63'e ulaştı. Benzer şekilde katılımcıların yüzde 56'sı emeklilik fonları net aktif değerinde bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde çoğunluk artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi. Bu dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 70 olarak gerçekleşti.

MKYO net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 63'ü önümüzdeki ayda, yüzde 49'u ise önümüzdeki altı ayda değişim beklemiyor. Önümüzdeki bir yıl içinse MKYO net aktif değerinde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 59'a ulaştı.