Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğe göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerinde kasadan yapılacak ödeme tutarı, büyük şehir belediyesi olan illerdeki birimler ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki birimlerde 1.000 lira, diğer muhasebe birimlerinde ise 60 lira olarak uygulanacak.

Gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla veznede bulundurulacak azami tutar da vergi dairelerinde 1.500 lira, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde 10 bin lira, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimlerinde ise 6 bin lira olacak.

Ödemelerde muhasebe birimlerince bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar 50 bin lira olarak yeniden düzenlenirken, taşınır malların kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve satışında uygulanacak limit 3 bin lira olacak.

Ön ödeme limitlerini de yeniden belirleyen tebliğ ile genel bütçeli idarelerce alınacak kredilerde, izin alınmaksızın açılacak kredi parasal sınırı 80 bin lira, izin alınmaksızın elektronik sayaçlara yüklenecek doğalgaz ve su bedeli kredi sınırı da 175 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu düzenlemeyle harcama yetkilisi, özel bütçeli idareler, MİT, askeri mutemet ve dış temsilcilik avans sınırları da yeniden tespit edildi.

Kanuni ve temerrüt faiz oranlarını da düzenleyen tebliğ uyarınca 1 Ocak 2012'den geçerli olmak üzere temerrüt faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yıllık yüzde 9, ticari işlerde de yüzde 17,75 olarak uygulanacak.