Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, 2011 yılında, 2010 yılına kıyasla yüzde 65,3 artarak, 77 milyar 89 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık geçen yıl bir önceki yıla göre 30 milyar 446 milyon dolar artış gösterdi. 2010 yılında cari açık 46 milyar 643 milyon dolar düzeyindeydi.

Aralık ayında ise cari açık 6 milyar 573 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla yüzde 6 azalarak, 12 milyar 141 milyon dolara geriledi. Sektörün net kredi kullanımı 2010'da 12 milyar 913 milyon dolar düzeyindeydi.

Diğer sektörler ise 2010 yılında 4 milyar 637 milyon dolar tutarında net kredi ödeyicisi konumundayken, 2011 yılında 7 milyar 79 milyon dolar tutarında net kredi kullanıcısı oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı, geçen yıl bir önceki yıla göre 30 milyar 446 milyon dolar artarak, 77 milyar 89 milyon dolar açık kaydetti.

Bu gelişmede, dış ticaret açığının 32 milyar 973 milyon dolar tutarında artarak, 89 milyar 418 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

Hizmetler Dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, 2010 yılına göre yüzde 10,6 artışla 23 milyar 20 milyon dolara ulaştı. Turizm giderleri de yüzde 3,1 artarak, 4 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde yatırım geliri dengesinin altında yer alan ''doğrudan yatırımlar'', ''portföy yatırımları'' ile faizlerden oluşan ''diğer yatırımlarda'' gerçekleşen toplam net çıkış, 2010 yılına kıyasla 567 milyon dolar artarak, 7 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-Sermaye ve finans hesapları-

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, 2011 yılında 2010 yılına göre 6 milyar 694 milyon dolar artarak, 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, yurt dışında yaptıkları net yatırımlar da bu dönemde bir önceki yıla kıyasla 848 milyon dolar artarak, net 2 milyar 312 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler, hisse senedi piyasasında Aralık ayında yaptıkları 203 milyon dolar tutarındaki alıma rağmen, 2011 yılında 986 milyon dolar net satım gerçekleştirdi.

Yurt dışı yerleşikler Aralık ayında 3 milyar 208 milyon dolar tutarında DİBS aldı, bu alımla birlikte yurt dışı yerleşiklerin 2011 yılındaki DİBS alımı toplam 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

-Bankaların efektif ve mevduat varlıkları-

Bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, 2011 yılında 2 milyar 190 milyon dolar tutarındaki TL artışına karşılık, yabancı paradaki 2 milyar 256 milyon dolar tutarındaki azalışın etkisiyle 66 milyon dolar net azalış gösterdi.

Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları, 12 milyar 320 milyon dolar azalış kaydetti.

Genel Hükümet, yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak Aralık ayında 127 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi, yıl boyunca da 845 milyon dolar net kredi geri ödemesinde bulundu.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, geçen yıl 2010 yılına göre yüzde 6 azalarak, 12 milyar 913 milyon dolardan, 12 milyar 141 milyon dolara geriledi.

Diğer sektörler ise 2010 yılında 4 milyar 637 milyon dolar tutarında net kredi ödeyicisi konumundayken, 2011 yılında 7 milyar 79 milyon dolar tutarında net kredi kullanıcısı oldu.

2011 yılında yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında gerçekleşen çıkış miktarı 1 milyar 965 milyon dolar oldu.

Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları söz konusu dönemde 1 milyar 759 milyon dolar arttı, TL mevduatları ise 7 milyar 603 milyon dolar azaldı.

-Net hata noksan-

Ödemeler dengesinde 2011 yılında, net hata noksan kaleminde gözlenen artış dikkati çekti.

Söz konusu dönemde net hata noksan 12 milyar 461 milyon dolar olarak hesaplandı. Net hata noksan 2010 yılında ise 2 milyar 733 milyon dolar düzeyindeydi.

Net hata noksan Aralık ayında ise eksi 14 milyon dolar olarak belirlendi.

Net hata ve noksan, tanım gereği ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Uygulamada, cari işlemler hesabı ile rezerv varlıklar dahil sermaye ve finans hesapları toplamı, çeşitli hata ve noksanlıklardan ötürü sıfırdan farklı sonuç verdiğinde, söz konusu toplam, ters işareti ile ''net hata ve noksan'' kalemine kaydedilerek, ödemeler dengesi eşitliği sağlanıyor.

-Tablo-

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler, 2011 ve 2010 yılları itibariyle şöyle:(Milyon Dolar)

. 2010 2011

. ------------- --------------

CARİ İŞLEMLER HESABI -46.643 -77.089

-DIŞ TİCARET DENGESİ -56.445 -89.418

. TOPLAM MAL İHRACATI 120.902 143.474

. TOPLAM MAL İTHALATI -177,347 -232.892

. GENEL MAL TİCARETİ -55.996 -84.633

. İHRACAT FOB 117.919 140.580

. BAVUL TİCARETİ 4.951 4.424

. İTHALAT CIF -185.544 -240.833

. PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -453 -4.774-HİZMET DENGESİ (NET) 15.493 18.322

. TAŞIMACILIK 1.482 2.571

. TURİZM 15.981 18.044

. İNŞAAT HİZMETLERİ 859 838

. SİGORTA HİZMETLERİ -469 -404

. FİNANSAL HİZMETLER -234 -690-GELİR DENGESİ (NET) -7.139 -7.722

. YATIRIM GELİRİ DENGESİ -7.009 -7.576

. Doğrudan Yatırımlar -2.185 -2.779

. Portföy Yatırımları -491 -887

. Diğer Yatırımlar -4.333 -3.910

-CARİ TRANSFERLER 1.448 1.729

. GENEL HÜKÜMET 563 794

. DİĞER SEKTÖRLER 885 935

. İşçi Gelirleri 948 1.045SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 43.910 64.628

-SERMAYE HESABI -51 -20

-FİNANS HESAPLARI 43.961 64.648

. DOĞRUDAN YATIRIMLAR 7.574 13.420

. PORTFÖY YATIRIMLARI 16.093 22.079

. DİĞER YATIRIMLAR 33.103 27.336

NET HATA NOKSAN 2.733 12.461

BU HABERE YORUM YAZ
 
01 Mart 2012 Perşembe, 22:59 Misafir cari açığı nasıl finanse edecekler acaba biz devamlı cari işlemler açığı veren bir ülkeyiz. bu açık anca doğrudan yabancı yatırımı, sıcak para dediğimiz borsa ve tahvil satışları ve borçlanarak kapatılabirlir. bunada ancak günü kurtarma denir. ödeyeceğimiz zaman halimizi tasfir dahi edemiyorum.
13 Şubat 2012 Pazartesi, 10:18 Misafir 30 milyar dolar cok buyuk rakam,bu 30 milyar dolarlik farkin ne kadari enerji ithalati acaba?