Advertisement

Bankanın yazılı açıklamasına göre, TSKB'nin solo bazda vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 18,3 artışla 317,7 milyon lira, net dönem karı yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 255,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

TSKB'nin aktif büyüklüğü, 2010 yılına göre yüzde 19,5 büyüme kaydederek 9,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın özkaynakları 1,4 milyar liraya yükselirken, yıllık bazda ortalama özkaynak ve aktif getiri oranları sırasıyla yüzde 19,4 ve yüzde 2,9 oldu.

Toplam kredilerdeki 12 aylık dönemdeki artış, TL bazında yüzde 32,1 oranında gerçekleşerek, kredi toplamı 6,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bankanın 2011 yılında net faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 22,4 artarak 364,3 milyon lira, faaliyet gelirleri toplamı yüzde 17,1 artarak 416,7 milyon lira oldu.