Advertisement

ABD Hazine Bakanı Timothy F. Geithner, Obama yönetiminin 2013 bütçe planında yer alan harcama kesintilerinin, ekonomik toparlanmayı koruyacak şekilde kademeli bir şekilde sunulması gerektiğini savundu.

Senato Finans Komitesi'nin önünde konuşan Geithner, çok sert ya da çok erken harcama kesintilerinin ekonomiye kısa vadede zarar verebileceğine dikkat çekerek, bunun uzun vadeli büyüme için gereken yatırım yapma yeteneğine zarar vereceğini ve ekonomik kırılganlığı yüksek Amerikalıların zararına olacak şekilde bütçe açığının azaltılmasına sebebiyet vereceğini söyledi.

Aynı zamanda yönetimin, varlıklı Amerikalıların daha fazla vergi ödemesi çağrısını da yineleyen Geithner, "en zengin yüzde 2, dengesizliği gidermek için daha fazla katkı sağlamalı" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, en yüksek gelir skalası içinde yer alan Amerikalılardan daha fazla ücret, yatırım vergileri alınması ve vergi muafiyetleri azaltılması yoluyla 1.4 trilyon dolarlık yeni gelir kalemi yaratılması çağrısında bulundu.