Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2011 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, 2010 yıl sonuna göre 7,6 milyar dolar artışla, 127,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın ''Özel Sektörün Yurt dışından Sağladığı Kredi Borcu'' istatistiklerine göre, Aralık 2011 sonu itibariyle, borçluya göre dağılım incelendiğinde bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi ve tahvil biçimindeki borçlanmalarının sırasıyla 3,6 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların ise kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar arttığı gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Aralık sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,5'ini oluşturan özel alacaklılara ve yüzde 9,5'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar sırasıyla 2,7 milyar dolar ve 2,3 milyar dolar arttı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2011 yılında Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağladıkları krediler 2010 yılı sonuna göre 3,4 milyar dolar azalarak 22,7 milyar dolara düştü; yabancı ticari bankalardan sağlanan krediler ise, 1,7 milyar dolar artarak 40,8 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 127,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,5'i ABD doları, yüzde 34,9'u euro ve yüzde 4,6'sı da diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Aralık sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 67,4'ünü oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 85,9 milyar dolar tutarındaki borcun yüzde 59,1'i hizmetler sektörü, yüzde 40,1'i sınai sektörler ve yüzde 0,8'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Aralık sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2010 yıl sonuna göre 7,8 milyar dolarlık artışla 27,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2010 yıl sonuna göre sırasıyla 5,4 milyar dolar ve 1 milyar dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2011 yıl sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 63,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.