Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 Kasım ayında Türkiye'de genel işsizlik oranını yüzde 9,1 olarak açıklaması ve işsizlik oranlarının aynı yılın bir önceki ayına göre artış göstermemesi işveren kesimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

İşsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan işveren temsilcileri, küresel kriz ortamı ve kış ayları içerisinde olunmasına karşın işsizlik oranlarının tek haneli gerçekleşmesini ''başarı'' olarak değerlendirdi. 2010 yılının Kasım ayına göre düşmesine karşın hala çift haneli seviyelerde gerçekleşen genç işsizlik konusunda da çalışmaların devam ettirilmesi istendi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, son açıklanan rakamların ''son derece güzel'' olduğunu belirterek, ''İnşaatın, turizmin, tarım faaliyetlerinin azaldığı kış döneminde işsizliğin tek haneli rakamlarda olması ve 2011 yılının bir önceki ayına göre artış göstermemesi büyük bir başarı'' dedi.

Sanayide canlılığın sürmesinin işsizliğin tek haneli rakamlarda gerçekleşmesinde etkili olduğunu dile getiren Özdebir, işletmelerin eleman ihtiyacının sürdüğüne dikkati çekti.

Meslek liselerinden mezun olanların mesleğe yönlendirilme oranının ülke genelinde yüzde 44, Ankara'da da yüzde 48 civarlarında olduğunu ifade eden Özdebir, özellikle Ankara'da bu oranın yüzde 30'lardan 48 seviyelerine ulaştığını, söz konusu oranın yüzde 60-65'lere çıkartılması gerektiğini söyledi.

Meslek lisesi mezunları arasında üretim alanlarını ilgilendiren konulara yönelimin hala az olduğunu belirten Özdebir, Türkiye'de sanayi algısının düzeltilmesi halinde ekonominin büyümesi için gerekli olan insan kaynağının kalitesinin de artacağını sözlerine ekledi.

İnşaat sektörünün istihdama katkısı

Türkiye'de istihdam oranlarına en fazla etki eden sektörler arasında yer alan inşaat sektörü adına değerlendirmelerde bulunan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu da TÜİK verilerine göre, 2011 yılının Kasım ayında istihdam edilenlerin yüzde 6,9'unun inşaat sektöründe yer aldığını belirtti.

Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdamdaki payının 0,2 puan arttığını kaydeden Koçoğlu, ''Şu anda 1 milyon 684 bin kişi inşaat sektöründeki işi sayesinde evine ekmek götürebiliyor'' diye konuştu.

Eğitim düzeyi lise seviyesinin altında olanlarda işsizlik oranının yüzde 8,8, okur yazar olmayanlarda yüzde 3,7, lise eğitimi alanlarda ise yüzde 11,3 olduğunu hatırlatan Koçoğlu, söz konusu kesimlerin mesleki eğitim ve üniversite eğitimi almadığı için, istihdam piyasasının yumuşak karnını oluşturduğunu, bu kitlelerin istihdam piyasasına katılmasında sektör olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini söyledi.

İNTES olarak ortaya çıkan tablodan övünç duyduklarını ifade eden Koçoğlu, ''Fırsat verilmesi durumunda Türkiye istihdam piyasasında çok daha önemli roller oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Yeter ki sektörün önü açılsın ve yatırım yapma iştahı bürokratik süreçlerle köreltilmesin. Sektöre bürokrasimiz, hükümetimiz ve işadamlarımız tarafından verilecek emekler boşa gitmeyecek, bu emeklerin hepsi istihdam pastasını biraz daha büyütmeye yapılmış yatırımlar olacaktır'' dedi.

''Hızlı büyüme işsizliği geriletti''

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin de 2009 yılında başlayan krizin ardından Türkiye'de hükümetin büyümeye yönelik politika benimsediğini belirterek, bazı AB kuruluşlarının hızlı büyümenin Türkiye açısından sıkıntı yaratacağını ifade etmesine karşın Türkiye'nin yine de büyüme politikasından vazgeçmediğini dile getirdi.

''Türkiye ekonomisindeki bu hızlı büyüme işsizliğin hızla gerilemesine neden oldu'' diyen Keskin, IMF ile yeni stand by anlaşmaları imzalanmamasının da ekonomiye, dolayısıyla işsizlik rakamlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

''Türkiye'nin son dönemde işsizlik konusunda ciddi bir başarı sağladığına'' dikkati çeken Keskin, ''Hükümetin işsizlik konusunda sağladığı başarının hakkını vermek lazım'' dedi.

Genel işsizlik oranlarındaki olumlu gelişmelere karşın Türkiye'de genç işsizlik oranının hala çok yüksek olduğuna dikkati çeken Keskin, ''Gençlerin ellerinde bir meslek öğrenerek işe yerleştirilmeleri konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İşsizlerin çoğunun doğu ve güneydoğu illerinde yaşadığını hatırlatan Keskin, yeni yatırımların bu bölgelere yönlendirilmesinin işsizlik oranlarının daha da düşmesinde önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.