Advertisement

Türkiye'ye 2011 yılında gelen 15 milyar 732 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımların 2 milyar 13 milyon dolar ile yüzde 13.55'lik kısımı gayrimenkul sektörüne yapıldı.

Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'ne göre, Türkiye'ye, 2011 yılı Aralık ayında 3 milyar 328 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2011 Aralık ayında 3 milyar 344 milyon dolar oldu. Sermaye girişinin 1 milyar 474 milyon doları imalat sektörüne, 1 milyar 471 milyon doları elektrik, gaz ve su sektörüne geldi.

Türkiye'ye, 3 milyar 343 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin yüzde 40'ından fazlasına denk gelen 1 milyar 349 milyon dolarlık bölümü Asya ülkelerinden geldi.

Yabancıların gayri menkul ilgisi yüzde 19 azaldı

2011 yılı Ocak-Aralık döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak, 15 milyar 732 milyon dolara çıktı. Bu rakamın yüzde 87'sine denk gelen 13 milyar 719 milyon dolarlık kısmı uluslararası doğrudan sermaye kaleminden geldi. Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan sermaye 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 109,6 oranında arttı. 2010 yılında uluslararası doğrudan sermaye 6 milyar 544 milyon dolar düzeyindeydi.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinin 2 milyar 13 milyon doları ise gayrimenkul sektörüne gerçekleşti. Gayrimenkul sektörüne yabancı ilgisi geçen yıl 2010 yılına göre yüzde 19,3 oranında azaldı. 2010 yılında yabancılar gayrimenkule 2 milyar 494 milyon dolar doğrudan yatırım yapmıştı.

Mali aracı kuruluşlara 6 milyar dolar

Bu arada, uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2011 yılında bir önceki yıla göre 2,5 katına çıktı, 15 milyar 703 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 2010 yılında 6 milyar 238 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişinin 5 milyar 900 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklandı.

Geçen yıl uluslararası doğrudan yatırım girişinin 148 milyon doları madencilik ve taşocakçılığı sektörüne, 3 milyar 355 milyon doları imalat sanayine geldi. İmalat sanayinde en fazla yatırım girişi, 648 milyon dolar ile gıda ürünleri, içecek ve tütün; 428 milyon doları elektrikli optik aletler; 316 milyon doları da kimyasal madde ve ürünleri imalatında gerçekleşti.

Elektrik, gaz ve su sektörüne 4 milyar 246 milyon dolar, toptan ve perakende ticarete 523 milyon dolar, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetlerine 238 milyon dolar, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerine 556 milyon dolar, sağlık işleri ve sosyal hizmetlere 232 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapıldı.

Fransa, en çok doğrudan yatırım yapan üçüncü ülke oldu

Geçen yıl nakit sermaye girişinin yüzde 70,8'ini oluşturan 11 milyar 120 milyon doları AB ülkelerinden geldi. 2011 yılında en çok doğrudan yatırım 1 milyar 573 milyon dolarla Hollanda'dan, 1 milyar 403 milyon dolarla ABD'den, 985 milyon dolarla Fransa'dan, 895 milyon dolarla İngiltere'den, 520 milyon dolarla da Almanya'dan geldi. Asya ülkelerinden gelen yabancı yatırım 2 milyar 23 milyon dolara ulaşırken, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinden 1 milyar 518 milyon dolar doğrudan yatırım geldi.

Körfez yatırımı yüzde 47, Almanya yatırımı yüzde 13 azaldı

Geçen yıl 2010 yılına göre, ABD'den gelen doğrudan yatırım 4,3; İngiltere'den gelen doğrudan yatırım 3,6; Hollanda'dan gelen doğrudan yatırım 3,2; AB ülkelerinden gelen doğrudan yatırım da 2,35 katına ulaştı. Bu süre içinde Almanya'dan gelen doğrudan yatırım ise yüzde 12,9 oranında azalarak, 520 milyon dolara; Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar da yüzde 47 oranında azalarak 205 milyon dolara geriledi.