Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2011 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında azalarak 176,5 milyar dolar, yükümlülükler de yüzde 8,3 oranında düşerek 500,2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, 2011 yılı Aralık ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2011 yılı sonunda bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında azalarak -323,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde, 2011 Aralık sonu itibarıyla, rezerv varlıklarda 2010 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolarlık artış gerçekleşirken, diğer yatırımlar ise 11 milyar dolar azaldı.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk Lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 1,8 azalışla 26,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yükümlülükler alt kalemleri açısından bakıldığında, 2011 yılı sonu itibarıyla, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle bir önceki yıl sonuna göre yüzde 24,5 azalışla 140,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2011 yılı sonunda, portföy yatırımları bir önceki yıl sonuna göre 9,2 milyar dolar azalış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2010 yıl sonuna göre yüzde 36,3 oranında gerileyerek 39,1 milyar dolar oldu.

Borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 14,7 oranında artışla 37,5 milyar dolar olarak hesaplanırken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 23,2 oranında artış ile 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 9,4 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 21,4 oranında yükselerek 57,6 milyar ABD dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5 artışla 92,7 milyar dolar olarak belirlendi.

-YP ve TL Mevduat-

2011 yıl sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 31,1 oranında artarak 19,9 milyar dolara yükselirken, Türk Lirası mevduatı ise aynı dönemde yüzde 52,3 azalışla 8,4 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları aynı dönemde yüzde 18 oranında azaldı ve 9,7 milyar dolar oldu.