Advertisement

Hazine Müsteşarlığı açıklamasına göre, Hazine garantileri ile ikrazen verilen kredilerden doğan Hazine alacaklarına ilişkin veriler, 31 Ocak 2011 itibarıyla güncellendi.

Buna göre, 2012 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacakları 24,1 milyar lira olarak gerçekleşirken, Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 15 milyar lira ile mahalli idarelere ait oldu.

2012 Ocak ayı sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatı ise 205 milyon lira olarak belirlendi.