Advertisement

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması teklifiyli ilgili olarak, ''Ülkemizde de 12 yıla çıkması önerilen kesintili ve esnek zorunlu eğitim yaklaşımının kaliteyi artıcı ancak gecikmiş önemli bir adım olacağına inanıyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

MÜSİAD'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin büyüme performansının, ileriye yönelik iddialı hedeflere odaklanmasına vesile olduğu belirtilirken, bu hedeflere ulaşmak için de kaliteli ve uzmanlaşmış beşeri sermaye ihtiyacına işaret edildi.

MÜSİAD'ın demokraside ve ekonomide elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi için başta eğitim reformu olmak üzere, yargı ve kamu yönetimi reformlarının da tamamlanmasının gerektiğine inandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Dünyanın ilk on büyük ekonomisi içinde yer alabilmek için rekabet şartlarının zorlaştığı bir ortamda rakiplerimizden daha hızlı, daha verimli ve daha üretken çalışmak durumunda olduğumuz ortadır. Kaldı ki teknoloji üretebilmek adına da mutlaka altyapı düzenlemelerine ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda hem vatandaşlarımızın hem de işletmelerimizin çok daha fazla bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 2023 hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğinin tartışıldığı bir ortamda, bugün atılacak adımların ancak 15 yıl, 20 yıl sonrasının yöneticilerinin yetiştirilmesine imkan sağlayacağı düşünüldüğünde, gençlerimizi yaratıcılıktan uzak, akranlarıyla yarış etmek zorunda bırakan bugünkü eğitim ortamının geliştirilmesine yönelik reformlarda geç bile kalındığını söyleyebiliriz.

Maalesef eğitim sistemimizde yaklaşık 15 yıl önce uygulamaya konulan 8 yıllık kesintisiz eğitim modeli ve ardından icat edilen katsayı eşitsizliği, iş dünyasında yeteri kadar tahribata sebep olmuştur. Konuyla ilgili daha önce birçok kereler, 8 yıllık kesintisiz eğitimin ortaya çıkaracağı sorunları dile getirmiş ve 5 3 kesintili ve zorunlu eğitim modelini önermiş olan Derneğimiz, kaybedilen 15 yıllık zaman sürecinde haklı çıkmaktan üzüntü duymaktadır. Gelinen bu noktada, 8 yıllık kesintisiz eğitim ve katsayı eşitsizliğinde de ısrar edenler, bu sistemin ülkemizi, mesleki eğitim konusunda ne kadar geriye götürdüğünü herhalde görmezden gelemezler.''

Büyümekte olan bir ekonominin en büyük ihtiyacının çağın gerekliliğini yakalamış nitelikli insan gücü olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin sanayisinin, kaliteli bir meslek eğitim sistemini acil olarak beklediği ifade edilen açıklamada, ''Aynı zamanda, eğitim sistemimizi öğrencilerimizin zekalarını kullanabileceği ve kabiliyetlerini, becerilerini geliştirebileceği bir şekle dönüştürmek hepimizin ortak arzusu olmalıdır. Bu bağlamda, meslek liselerimizi de Türkiye'nin kalkınmasındaki taşıdığı öneme göre yeniden şekillendirmeliyiz. Bu bağlamda, dünya ülkelerinin pedagojik verilere dayanarak oluşturdukları yaş aralıkları üzerinden bir eğitim modeline yöneldikleri bir dönemde, ülkemizde de 12 yıla çıkması önerilen kesintili ve esnek zorunlu eğitim yaklaşımının kaliteyi artıcı ancak gecikmiş önemli bir adım olacağına inanıyoruz'' değerlendirmesinde bulunuldu.

BU HABERE YORUM YAZ
 
24 Şubat 2012 Cuma, 16:58 Misafir neden acaba?