Advertisement

Hazine Müsteşarlığının Mart-Mayıs 2012 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 32,7 milyar lirası iç borç servisinden, 4,4 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.

Hazine, bu dönemde 25,8 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, Mart ayında 4, Nisan ayında 5 ve Mayıs ayında da 1 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.