Advertisement

Türkiye, Şubat ayında özel sektör borçları hariç toplam 1 milyar 121,40 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 474,32 milyon doları Hazine, 61,70 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu ödemeleri, 5,98 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye 579,40 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı. Böylece yılın ilk iki ayında yapılan toplam ödeme 2 milyar 877,90 milyon dolar oldu.