Advertisement

İtalya İstitastik Kurumundan (Istat) yapılan açıklamaya göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) geçen yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 oranında büyüdü.

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı geçen yıl sonu itibariyle yüzde 120,1'e ulaşırken, bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,9'a geriledi.

Ülkenin bütçe açığı 2010 yılında GSYH'nin yüzde 4,6'sı, kamu borcu ise yüzde 118,7'si düzeyinde bulunuyordu.