Advertisement
HABERLER ABONE OL

Barem Research, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu kapsayan 58 ülkede yaptığı WIN/GIA ''Global Mutluluk Barometresi'' araştırmasının Türkiye halkasını gerçekleştirdi.

Türkiye'den 1031 kişi olmak üzere 58 ülkede 52 bin 913 kişi ile yüz yüze, telefonla veya online görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırma, ekonomiye ilişkin umutsuzlukların, yeni yılda mutluluk duygusunu azaltmadığını gösteriyor. Bireylere mutlu veya mutsuz olup olmadıkları sorulduğunda, global net mutluluğun yüzde 40 olduğu görülüyor.

Mutluluk, ekonomik umut tarafından destekleniyor olmasına rağmen, çoğu zaman ekonomik karamsarlığa boyun eğmeyi reddediyor. 2012 yılı ekonomisi hakkında umutsuz olan ''karamsar''ların yüzde 42'si genel olarak mutlu olduklarını söylüyor. Ekonomik karamsarlığa rağmen Avrupa ülkelerinin çoğu mutlular arasında yer alıyor.

Araştırma global ekonomi liginde basamakları hızla tırmanmak için yoğun mücadele veren ulusların çok sayıda mutsuz birey yarattığını gösteriyor. Çin'in net mutluluk puanı olan 25, global ortalamanın yaklaşık yarısı seviyesinde bulunuyor. Buna karşın ekonomik açıdan baskı altında olan İspanyollar'ın net mutluluk puanı 55 düzeyinde.

-Dünya genelinde mutluluk-

Dünya genelinde görüşülen kişilerin yüzde 53'ü kendini mutlu hissettiğini belirtirken, yüzde 13'ü ''mutsuz'' hissettiğini dile getiriyor. ''Ne mutlu ne de mutsuz'' olduğunu belirtenler ise yüzde 13'ü oluştururken, mutlu veya mutsuz olduğuna ilişkin herhangi bir yanıt vermeyenlerin oranı da yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Araştırma, sahip olunan para miktarının değil, yaşanılan toplumdaki göreceli statünün insanları mutlu ettiğini gösteriyor.

Yıllık geliri ortalama 1000 dolardan daha az olan en yoksul ve bundan 50 kat daha fazla olan en zengin ülkelerde yürütülen araştırmaya göre, zengin ülkelerde insanlar mutludur, fakir ülkelerde mutsuzdur gibi bir sonuç çıkmıyor. Ancak, mutluluğun kişinin yaşadığı toplumda sahip olduğu görece statüyle belirlendiği görülüyor. Araştırmada gelirleri bakımından toplumun üst yüzde 20'sinde yer alan kişilerin mutluluk puanı (Net Mutluluk: 51), alt sınıfta yer alan kişilerin mutluluk puanının (Net Mutluluk: 27) yaklaşık 2 katı kadar.

-Orta yaşlılar mutlu olmakta zorlanıyor-

Mutluluk üzerine yapılan bu global araştırma; 51-65 yaş arası orta yaşlı kişilerin, gerek 30 yaş altı (Net Mutluluk: yüzde 44) gerekse de 65 yaş üstü (Net Mutluluk: yüzde 43) kişiler ile karşılaştırıldığında daha düşük net mutluluk (yüzde 33) puanına sahip olduğunu gösteriyor.

İşsiz ve emeklilerde net mutluluk puanı ortalamanın altında bulunuyor. İşsizlerde yüzde 20 ile yüzde 40 olan toplum ortalamasının yarısı, emeklilerde ise yüzde 34 düzeyinde.

-Türkiye dünya ortalamasına göre daha az mutlu-

Araştırmanın Türkiye ayağına bakıldığında ise Türkiye'de yaşayanlar mutsuz değil ama dünya ortalamasına göre daha az mutlu görünüyor.

Global ekonomi liginde basamakları hızla tırmanmaya çalışan bir ülke olan Türkiye'nin bu durumu ekonomiden umutlu olunmasını sağlıyor, ancak yarattığı stres aynı zamanda çok sayıda mutsuz insan yaratıyor.

Türkiye'de erkekler kadınlara, çalışanlar emekli ve işsizlere, üst sosyoekonomik statü gruplarındaki insanlar alt sosyoekonomik statüdeki gruplara göre daha mutlu görünüyor.