TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı yatırımlarda KDV muafiyeti getiren kanun teklifi kabul edildi.

Komisyon toplantısında, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, ''Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanunu''nda değişiklik yapılmasını öngören teklifin, alt komisyon çalışmaları hakkında komisyona bilgi verdi.

Daha sonra teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin 1. maddesinde yer alan Geçici Madde 29 üzerinde verilen, eğitim-öğretim tesislerine ilişkin projeleri de KDV muafiyeti kapsamına alan önergenin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ''Bu önerge, komisyona bir ihanettir. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu'' diye tepki gösterdi.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da önergeyi eleştirerek, ''Okulun nesini kiralayacaksınız? Bu devlet, bir okul yapmakta aciz mi?'' sorusunu yöneltti.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de yapılması planlanan 220 bin dersliğin maliyetinin 50 milyar lira civarında olduğunu belirterek, önergenin, Milli Eğitim Bakanlığının talebi doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Önerge üzerinde tartışmaların sürmesi üzerine, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ara verdi.

Aranın ardından yapılan oylamada önerge kabul edildi. Ancak verilen bir başka önergeyle, kabul edilen metinde yer alan, eğitim-öğretim tesislerine ilişkin projelere de KDV muafiyeti getirilmesine atıfta bulunan ifade çıkarıldı.-Bakan Yıldırım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da milletvekillerinin soru ve eleştirilerine hükümet adına yanıt verdi.

Projelere, Hazine garantisi vermenin söz konusu olmadığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

''Yap-işlet-devret projelerinde doğrudan garanti olmamakla beraber, projenin nevine göre dolaylı garanti vardır. Burada getirilen fesih halinde projenin akamete uğramaması için o güne kadar kullanılan kredinin Hazine'nin belirleyeceği şartlar dahilinde üstlenilmesidir. Bu peşinen uygulanacak bir hüküm değildir.

Komisyon üyelerimiz, bu düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerini çok kapsamlı şekilde yaptılar. Herkes bu tip düzenlemelerin, öncelikli ihtiyacı olan altyapı ve sağlık yatırımları için faydalı düzenlemeler olduğu konusunda hem fikir.''-Kanun teklifi neler getiriyor

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ihale ilanı yayınlanacak olanların, ihale edilmesi, projeyi üstlenen firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, katma değer vergisinden hariç tutulacak.

Bu kapsamda yapılan mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler de istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.-Kredi üstlenimi

Görevli şirketle yapılacak sözleşmede, sözleşmenin feshedilerek yatırım ve hizmetin süresinden önce ilgili idare tarafından devralınması halinde, şirket tarafından temin edilen dış finansmanın, gerçekleştirilmiş yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının idare tarafından üstlenilmesine, gerçekleştirilmemiş yatırım ve hizmetlere ilişkin kısmının ise idarenin talebine bağlı olarak kullanılabileceğine ilişkin hükümlere yer verilebilecek.

Genel bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlı ortaklıklar ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere yönelik, sözleşmelerin feshedilerek, yatırım, hizmetin süresinden önce ilgili idareler tarafından devralınması halinde ise yatırım ve hizmetlerin finansmanı amacıyla temin edilen dış finansmanı üstlenmeye söz konusu idare yetkili olacak. Bu idarenin, özel bütçe kapsamında olması halinde, söz konusu dış finansmanın ilgili idarenin bağlı olduğu bakanlığın teklifi üzerine ilgili idare tarafından ya da ilgili idarenin bağlı olduğu bakanın talebi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu hükümler, uygulama sözleşmesi imzalamış ancak finansman çalışmaları henüz sonlandırılmamış yap-işlet-devret modeli projeler için de uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımlarına da istisna getirildi.

Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda, hizmet alımı ihalesi ile gerçekleştirilmesi öngörülen danışmanlık hizmetlerinin parasal sınırı da 691 bin 780 TL olarak belirlendi.

Advertisement