Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Arap Türk Bankası AŞ'nin (A&T Bank) yüzde 62,37 oranındaki hissesine ilişkin ortaklık haklarının bugün itibarıyla eski sahibi Libyan Foreign Bank'a (LFB) iade edildiğini bildirdi.

TMSF'den AA'ya yapılan açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasına istinaden, LFB'nin mülkiyetinde bulunan A&T Bank'ın yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, BM Güvenlik Konseyinin 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması LFB açısından sona erdirilinceye kadar Fon tarafından kullanılacağının, 4 Temmuz 2011'de, kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

4 Şubat 2012 tarih ve 28194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2727 sayılı Bakanlar Kurulu kararının (3) numaralı maddesi ile LFB ve Libya Merkez Bankasının sahip olduğu varlık, fon ve ekonomik kaynakların dondurulmasına yönelik işlemin sona erdirilmesi neticesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından LFB'nin, A&T Bank nezdindeki ortaklık haklarını kullanmasında sakınca bulunmadığına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

''Bu kapsamda, A&T Bank'ın LFB'nin mülkiyetinde bulunan yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına ilişkin süreç, bankanın 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun tamamlanmasını müteakip bugün itibarıyla sonlandırılmış ve bankanın yüzde 62,37 oranındaki hissesine ilişkin ortaklık hakları bugün itibarıyla eski sahibi LFB'ye iade edilmiştir.

A&T Bank'ın yüzde 62,37 oranındaki hissesine ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanıldığı 4 Temmuz 2011-15 Mart 2012 döneminde bankanın kredileri yüzde 20 oranında artarak 686 milyon liraya, öz kaynakları yüzde 15 artarak 373 milyon liraya yükselmiştir. Ayrıca, bankanın net dönem karı 2010 yıl sonuna göre yüzde 103 oranında artarak 2011 yıl sonu itibarıyla 48,1 milyon liraya yükselmiş olup bankanın 29 Şubat 2012 tarihi itibarıyla karı 18,9 milyon lira düzeyindedir.''