Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 27 Mart tarihinde yaptığı toplantıya ilişkin özette, ''Petrol fiyatlarına dair belirsizliklerin enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu'' belirtilerek, ''Öncü göstergeler enerji fiyatlarındaki artışın Mart ayında da süreceğine işaret etmektedir'' denildi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan özette, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,56 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 10,43'e gerilediği hatırlatıldı.

Bu dönemde, gıda enflasyonunda düşüş kaydedilirken enerji fiyatlarının uluslararası petrol fiyat gelişmelerinin yansımalarıyla yükseldiği kaydedilen özette, temel enflasyon göstergelerinin uzun bir aradan sonra ilk defa azalış sergilediği, hizmet fiyatlarının ılımlı eğilimini koruduğu ifade edildi.

Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonundaki azalışın sürdüğü belirtilen özette, şu bilgilere yer verildi:

''Taze meyve sebze fiyatlarında mevsim ortalamalarına kıyasla olumlu görünümün sürmesi ile işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu Şubat ayı itibarıyla yüzde 13,21 seviyesine gerilemiştir. Benzer şekilde, işlenmiş gıda yıllık enflasyonu da Ocak ayının ardından bu dönemde de gerilemiştir. Ancak, öncü göstergeler, Mart ayında her iki ana gıda grubunun yıllık enflasyonunda artış gözlenebileceğine işaret etmektedir.''

-''Enerji fiyatlarındaki artış martta da sürecek''-

Şubat ayında uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin olumsuz yansımalarının akaryakıt fiyatları üzerinde sürdüğü ve enerji grubunda yıllık enflasyonun düşük bazın da etkisiyle yaklaşık 1 puan artarak, yüzde 12,60 seviyesine yükseldiği anımsatılan özette, ''Petrol fiyatlarına dair belirsizliklerin, enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu'' kaydedilerek, ''Nitekim öncü göstergeler enerji fiyatlarındaki artışın mart ayında da süreceğine işaret etmektedir'' denildi.

Hizmet grubu yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda azalarak yüzde 6,27 olduğu anımsatılan özette, ''Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükseliş eğiliminde olan ulaştırma hizmetleri fiyatlarının yıllık artış oranında bir yavaşlama görülürken yemek ve ulaştırma hariç hizmet grubunda yıllık enflasyonun yüzde 4,9 düzeyinde sabit seyrettiği'' belirtildi.

Kira artış oranlarındaki düşük seviyelerin Şubat ayında da korunduğu kaydedilen özette, ''Mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatları ile yayılım endeksinin, hizmet fiyatlarının ana eğilimindeki ılımlı görünümün sürdüğüne işaret ettiği'' ifade edildi.

Temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı tüketim grubundaki gelişmelere bağlı olarak gerilediği bilgisine yer verilen özette, ''Öte yandan, bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış giyim fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür. Önümüzdeki dönemde döviz kuru hareketlerinin birikimli etkilerinin hafiflemesiyle temel mal fiyatları yıllık enflasyonundaki azalışın sürmesi beklenmektedir'' değerlendirmesi yapıldı.

-Cari açıkta iyileşme sürecek-

Son dönem gelişmelerinin iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü gösterdiği kaydedilen özette, ''Avrupa ekonomisinde süregelen sorunlara rağmen ihracatın istikrarlı artış eğilimini koruduğu'' belirtildi.

Yurt içi talepte süregelen yavaşlamanın ve Türk Lirası'ndaki birikimli değer kaybının ithalat talebini ve enerji dışı cari açığı sınırlayıcı etkilerinin devam ettiğine dikkat çekilen özette, ''Bu doğrultuda, petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen, cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, on iki aylık birikimli cari açıkta Kasım ayında başlayan düzeltmenin Mart ayı sonunda daha da belirginleşeceğinin altını çizmiştir'' denildi.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiğine işaret edilen özette, inşaat istihdamındaki düşüşün devam ederken hizmetler istihdamındaki artışın yavaşladığı ifade edildi.

Buna karşın, Kurulun, sanayi istihdamında iki ay üst üste görülen gerilemenin durduğunu not ettiği ve önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetteki toparlanma ile ılımlı istihdam artışlarının devam edeceğini öngördüğü bildirilen özette, ''Nitekim anket verileri iş bulma olanaklarında kısmi bir iyileşme eğilimine işaret etmektedir. Bununla birlikte, küresel belirsizliklerin yurt içine olası yansımaları önümüzdeki dönemde istihdam artışını sınırlayabilecek bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

-İktisadi faaliyette ılımlı artış beklentisi-

Kurulun, gerek iktisadi faaliyetin gerekse krediler ve talep bileşenlerinin öngörüler doğrultusunda seyrettiği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilen özette, bu çerçevede, ''ikinci çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin ılımlı bir artış eğilimine gireceğinin öngörüldüğü'' belirtildi.

Özette, kredilerin önümüzdeki dönemde bir miktar hızlanması beklense de, mevsimsellikten arındırılmış değerlerin Ocak Enflasyon Raporu varsayımlarıyla uyumlu bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiği tespitine yer verildi.

Kurulun, kısa dönem enflasyon gelişmelerinin de Enflasyon Raporu öngörüleri ile uyumlu olduğunu belirttiği ifade edilen özette, raporun yayımlandığı dönemden bugüne petrol fiyatlarının varsayımların üzerinde seyretmesinin enerji fiyatlarının öngörülenden hızlı artmasına neden olduğu, bununla birlikte, işlenmemiş gıdadaki olumlu görünümün bu durumu büyük ölçüde telafi ettiği bildirildi.

-Enerji fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor-

Kurul üyelerinin, kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin olarak enerji fiyatlarının yukarı yönlü, işlenmemiş gıda fiyatlarının ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirttiği aktarılan özette, ''Özellikle, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılabilecek bir ayarlamanın enerji fiyatlarında belirgin bir artış getirebileceği ifade edilmiştir. Kurul, arz yönlü gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ederek enflasyon beklentilerinin bozulmasına izin vermeyeceğini vurgulamıştır'' denildi.

Enflasyonun mevcut seviyeleri göz önüne alındığında, yukarı yönlü risklerin bertaraf edilmesinin önemine işaret edilen özette, bu çerçevede, yakın vadede maliyet unsurlarında gözlenen gelişmelerin beklentiler üzerindeki etkisini önlemek amacıyla, Merkez Bankası'nın ek parasal sıkılaştırmaya gittiği hatırlatıldı.

Özette, önümüzdeki dönemde enflasyonu etkileyen unsurların yakından takip edilerek gerekli görülen günlerde ek parasal sıkılaştırma uygulamasının tekrarlanabileceğine dikkat çekildi.

Kurulun, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında esnekliğin korunmasının uygun olacağını belirttiği bildirilen özette, şunlar kaydedildi:

''Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk Lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır.

Ayrıca toplantıda, likidite tahminleri de göz önüne alınarak, haftalık ve aylık Türk Lirası fonlama miktarına dair belirlenen aralıklar gözden geçirilmiştir. Bunun yanı sıra, zorunlu karşılıkların altın cinsinden tutulabilecek oranlarına ilişkin bazı teknik düzenlemeler yapılması uygun görülmüştür. Kurul, bu düzenlemelerin finansal istikrarı destekleyeceğini, para politikasının duruşu üzerinde ise önemli bir etkisi olmayacağını ifade etmiştir.''