Advertisement

Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) göre, Avrupa borç krizinin uluslararası ticareti olumsuz etkilemeye devam etmesi ile birlikte, malların küresel ticareti bu yıl yüzde 3.7 artış ile, 2011 yılındaki tahmini yüzde 5 büyümenin altında kalacak.

WTO Genel Direktörü Pascal Lamy, "2008-09'da dış ticaretin çökmesinin üzerinden üç yıldan fazla bir süre geçti, ancak dünya ekonomisi ve ticareti kırılganlığını koruyor" dedi ve "Henüz düzlüğe çıkmış değiliz" değerlenrismesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülkeler, ihracattaki tahmini yüzde 5.6 büyüme ile birlikte, gelişmiş ülkelerin yüzde 2'lik tahmini dış ticaret büyümesi dikkate alındığında, bu yıl tekrar malların dış ticaretindeki büyümeye öncülük edecek. WTO'ya göre, dış ticaret 2013 yılında, ticaret hacmindeki tahmini yüzde 5.6 genişleme ile birlikte toparlanacak. Dünya Ticaret Örgütü, yaptığı değerlendirmelerde, emtia fiyatlarında veya kurlardaki değişikliklerin meydana getirebileceği bozulmalardan sakınmak için, değerlerden çok hacimleri kullanıyor.

2012 yılı için tahminler, küresel üretim büyümesinin yüzde 2.1 olacağı varsayımına dayanıyor. Bu oran geçen yıl için yüzde 2.4 seviyesindeydi. WTO, tahminlere yönelik riskler arasında, Avrupa'da beklenenden daha keskin bir daralma, Avrupa borç krizinin yayılması ve jeopolitik riskleri gösterdi.

Lamy, yavaş dış ticaret büyümesinin hükümetleri iç sanayilerini korumak için tedbirler almaya yöneltebileceğine de dikkat çekti.