Advertisement

Bankacılık sektöründe toplam şube sayısı, 2012'nin ilk çeyreği itibariyle 2011 sonuna göre 52 adet artarak 9 bin 886 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin yayımladığı ''Türkiye'de Bankacılık Sistemi, Banka, Şube ve Personel Bilgileri Mart 2012'' raporuna göre; 2012 yılının ilk çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 305 adet artarak, Ekim-Aralık 2011 dönemine göre ise 52 adet artarak 9 bin 886'ya ulaştı.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı 2011 yıl sonuna göre 27 adet, özel sermayeli mevduat bankalarında 25 adet arttı. Yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında ise değişmedi.

Ocak-Mart 2012 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 318 olurken, bu rakam, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 979, özel sermayeli mevduat bankalarında 452, yabancı sermayeli bankalarda 121 olarak gerçekleşti.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda bin 377 kişi (yüzde 1 oranında) artarken, Ekim-Aralık 2011 dönemine göre 3 kişi azalarak 181 bin 415 oldu. 2011 yıl sonu rakamlarına göre; çalışan sayısı özel sermayeli mevduat bankalarında 223 kişi arttı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 45 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 130 kişi, Fon Bankası'nda 7 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 44 kişi azaldı.

Ocak-Mart 2012 dönemi itibariyle bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 19'u orta öğretim, yüzde 74'ü yüksek öğretim kurumları mezunu, yüzde 6'sı ise yüksek lisans ve doktora yapanlardan oluştu.

Ocak-Mart 2012 dönemi itibariyle bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50'si kadınlardan oluşmaktadır. Bu oran, kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 41, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, Fon bankasında yüzde 35, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti.