Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF), borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri'' çağrısında bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında toplanan, IMF'nin politikalarının oluşturulduğu Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) oturumunun ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, küresel ekonominin aşama aşama toparlanmadığı, son toplantıdan bu yana Euro Bölgesi'nde gerek ulusal gerekse bölgesel düzeyde önemli politik adımların atıldığı belirtildi.

ABD'deki ekonomik göstergelerin de geliştiği, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda dünya ekonomisi açısından bir güç kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtilen bildiride, daha yapılması gerekenler bulunduğu vurgulandı.

Bildiride, görünümün, küresel ölçekte ılımlı bir büyüme şeklinde devam ettiği, risklerin hala yüksek düzeyde olduğu dile getirilerek, ''Güveni yeniden tesis etmek, büyümeyi yeniden canlandırmak ve istihdam yaratmak için topluca hareket etmeyi sürdüreceğiz'' ifadesi kullanıldı.

Gelişmiş ekonomilerde, birçok ülkede güvenilir mali konsolidasyon ve borç azaltımı için yeni adımların atılmasına ihtiyaç olduğu, ancak aşırı derecede daraltıcı politikalardan kaçınılması gerektiğine değinilen bildiride, ''Euro Bölgesi'nde, borç sürdürülebilirliğin sağlanması, finansal istikrarın güvenceye alınması ve cesur yapısal reformların hayata geçirilmesi hususlarındaki ilerlemelerin devamı, güven ve verimliliği artırmak, para birliği içerisinde yeniden dengelemeyi kolaylaştırmak ve güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek açısından kritik önemde'' değerlendirmesine yer verildi.

-''Avrupa'da devam eden sıkıntılar...''-

Bildiride, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin büyümeye devam ettiği, ancak gelişmiş ekonomilerden yansıyan etkilere maruz kaldığı dile getirilerek, ''Avrupa'da devam eden sıkıntılar, yüksek ve değişken petrol ve emtia fiyatları ve büyük ve değişken sermayı akışları, önemli zorluklar oluşturuyor'' denildi.

Her yerde büyümenin sürdürülebilir kılınması ve istikrarın temininin kilidinin küresel işbirliği olduğu belirtilen bildiride, küresel dengesizliklerin azaltılması için bugüne kadar sağlanan ilerlemelerin üzerine inşa etmek için daha fazla adıma ihtiyaç duyulduğuna değinildi.

Bildiride ayrıca yükselen piyasa ekonomilerinin IMF'deki kotalarını ve IMF yönetimindeki temsiliyetlerini artıran 2010 Kota ve Yönetim Reformu planının hayata geçirilmesinin aciliyetine işaret edilerek, üye ülkelere, bu reformları süratle onaylamaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride, 2013 yılı Ocak ayına kadar, üye ülkelerin dünya ekonomisi içindeki nispi pozisyonlarını daha iyi yansıtan, basit ve şeffaf bir kota formülü üzerinde bir anlaşmaya varılması arzusu dile getirilerek, bu alandaki herhangi bir yeniden düzenlemenin, dünya ekonomisindeki nispi pozisyonlarıyla uyumlu olarak dinamik ekonomilerin kota paylarının artması sonucunu doğurmasının beklendiği ifade edildi.

IMFC'ye başkanlık eden Singapur Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu atılmadığı müddetçe borç sorunlarının yeniden ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

Shanmugaratnam, 2-3 yıla kadar ''normal'' ekonomik büyümeye dönülmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, eğer bu başarılamazsa mali sürdürülebilirliğin mümkün olmayacağını kaydetti.