Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel kesim güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak, 116 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stok miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak, 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla Mart ve Nisan 2012 değerleri şöyle:REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 2012 Mart 2012 Nisan

-------------------------- ------------- -------------

Reel Kesim Güven Endeksi 112,9 116,0

Toplam sipariş miktarı 90,3 94,4

Mamul mal stok miktarı

(mevcut durum)(*) 95,4 93,7

Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 136,9 138,4

Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 112,6 122,1

Toplam sipariş miktarı

(son 3 ay) 101,2 115,8

İhracat sipariş miktarı

(gelecek 3 ay) 138,8 135,7

Sabit sermaye yatırım harcaması 118,5 117,9

Genel gidişat 109,4 110,3(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanıyor. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.