Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Araştırma Kuruluşu GfK Türkiye, Tüketici Güven Endeksinin, Nisan ayında bir önceki aya göre 6,1 puan azalarak 92,1 düzeyine gerilediğini bildirdi. Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında 98,2 düzeyindeydi.

GFK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından Nisan ayında, ''4 4 4 eğitim sistemi, Suriye'de yaşanan olaylar ve tüketim ürünlerine yapılan zamlar'' gündemde en fazla öne çıkan konu başlıkları olarak belirtildi.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Nisan'da gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 3,9 puan (yüzde 3,5) azalarak 106,5 puana geriledi. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 8,3 puan (yüzde 6,6) azalarak 116,8 puan olarak kaydedildi.

İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 3,9 puan (yüzde 4,1) düşerek 92 puan olarak gerçekleşti. Tasarruf eğilimi ise 8,1 puan (yüzde 13,2) azalarak 53,2 olarak izlendi.

-Hesaplama yöntemi-

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK Türkiye yürütüyor.

Araştırma, Avrupa Komisyonu ve GfK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.