Advertisement

Templeton Gelişmekte olan Piyasalar Grubu'nun CEO'su Mark Mobius, 2012'de yüzde 7.5 büyüyeceği öngörülen Çin ekonomomisi için yumuşak ya da sert, herhangi bir "iniş" muhabbetinin yapılamayacağını söyledi.

Sert inişin genellikle hızlı bir şekilde resesyona giriş olarak görüldüğüne dikkat çeken Mobius, Çin'in durumunda bunun geçerli olmadığını söyledi. Mobius, verilerin geçtiğimiz yıldan yavaşlamaya işaret etse de, korkulacak bir durumun olmasığını belirtti.

İniş kaygılarının, son verilerle hayal kırıklığına uğramış olan aşırı iyimser ekonomistlerden kaynaklanmış olabileceğine dikkat çeken Mobius, Çin'de uzun vadeli olarak iyimserliğini koruyor.

Mobius, temel yatırım unsurlarının tüketici ve emtia üzerinde olduğunu belirtti.

Makroekonomik politikaların hızla ihracat odaklı modelden, iç talebe yöneldiğinin altını çizen ünlü yatırımcı, Çin ve diğer gelişen piyasaların sanayileşmeye, altyapı harcamalarını artırmaya ve zenginleşmeye devam ettikçe, sert ve yumuşak emtiaların güçlü seyretmeyi sürdüreceğini söyledi.