Advertisement

BİM A.Ş. 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansallarında 93,9 milyon TL net kar açıkladı. Böylece BİM, net karını geçtiğimiz yıl aynı döneme göre % 18 artırmış oldu. BİM’in satış gelirleri ise yıllık bazda % 29 yükseliş kaydetti ve 2,43 milyar TL’ye ulaştı. Analistler ortalama olarak, BİM’in ilk çeyrekte 85,2 milyon TL net kar, 2,34 milyar TL satış geliri açıklayacağını tahmin ediyordu.

Satış gelirlerini yıllık bazda % 29 artıran BİM’in yılın ilk çeyreğinde gıda enflasyonun ortalama % 11,4 olarak gerçekleştiği ortamdan faydalandığı görüldü. Gıda fiyatları satış gelirlerine olumlu yansırken, ayrıca, indirimli mağaza konsepti olması itibari ile enflasyondaki artıştan, genel konsept içerisindeki perakendecilere göre daha fazla fayda sağladığı düşünülebilir. BİM’in like-for-like (Bir önceki dönemdeki mağaza adedine göre yapılan karşılaştırma) satışları da % 18,9 artış gösterdi. Ayrıca benzer sepet tutarı da % 9,3 artarak 10,7 TL’ye ulaştı. Mart 2012 sonu itibariyle 3.380 adet şube sayısı ile oldukça geniş şube ağına sahip olan BİM, yılın ilk çeyreğinde mevsim normallerinin altında seyreden hava koşullarından da pozitif etkilendi. Hipermarket konseptinden ziyade BİM’İn küçük ölçekli ve yerleşim bölgesine yakın şubelerinde mağaza içi trafiğin % 7,5 arttığı görüldü.

Şirketin karlılığının geçtiğimiz yıl aynı döneme göre azaldığı görüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde BİM’in FAVÖK marjı % 5,9 iken, bu dönemde marjın % 5,4’e gerilediği görüldü. 130,6 milyon TL olan FAVÖK tutarı ise 119 milyon TL olan analist tahmininin üzerinde geldi. BİM yılın ilk çeyreğinde saha önce alışık olmadığı üzere faaliyetlerinden ek nakit yaratamadı. İşletme sermayesinin 2009 ilk çeyreğinden bu yana ilk kez gerilediği gözlenirken, bunda sektörde artan fiyat rekabeti içerisinde şirketin enflasyonun yüksek seyrettiği ortamda nakit yaratımından bir nebze feragat ettiği söylenebilir. BİM’in yatırım harcamaları, şube ve depo yatırımları ile öngörüldüğü şekilde artış gösterdi. Ancak satış gelirlerine kıyasla yatırım harcamalarının oranı düşük kalmaya devam ediyor.

Fas’ta 85 adet şubeye ulaşan BİM’in esas hedefinin daha önce açıkladığı Mısır pazarı olduğu biliniyor. Pazara giriş için hazırlıklar devam ederken, ülkede 2010 yılının ilk yarısında ilk şubeyi açma planı var. Pazarın oldukça küçük perakende zincirleri ve organize olmayan pazardan oluşuyor olması, BİM’in Mısır pazarı ile ilgili artılarından biri olarak görülüyor. BİM’in Mısır pazarına ortaksız, tek başına girme niyeti olduğunu ayrıca hatırlatalım.