Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Bütçe, Ocak-Nisan döneminde 5 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan ayı bütçe sonuçlarına göre, Merkezi Yönetim Bütçesi, geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 68 milyon lira açık verirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 63,6 oranında artışla, 5 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Ocak-Nisan döneminde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 23,3 oranında artarak, 16 milyar 949 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde bütçe giderleri, 95 milyar 320 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 17 oranında artarak, 111 milyar 569 milyon lira oldu.

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz hariç bütçe giderleri 78 milyar 511 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 14,1 oranında artarak 89 milyar 600 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,7 oranında artarak, 21 milyar 969 milyon lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde 92 milyar 252 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5 oranında artarak, 106 milyar 549 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 10 oranında artarak, 84 milyar 430 milyon lira oldu.

-Bütçe giderleri-

Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 111 milyar 569 milyon lira olarak gerçekleşti.

Personel giderleri, Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 oranında artarak, 28 milyar 592 milyon lira oldu. 4 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artarak, 4 milyar 850 milyon lira oldu.

2012 yılı Ocak-Nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artarak, 7 milyar 653 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında artarak, 42 milyar 95 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 oranında artışla 22 milyar 146 milyon lira transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 760 milyon liradır.

2012 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyar 522 milyon lira olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak 8 milyar 580 milyon lira oldu.

Dört aylık dönemde 3 milyar 239 milyon lira sermaye gideri, 313 milyon lira sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde 2 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 oranında artarak 21 milyar 969 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 92 milyar 252 milyon lira iken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 15,5 oranında artarak 106 milyar 549 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 84 milyar 430 milyon lira oldu.

Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,5 oranında artarak, 17 milyar 844 milyon lira olarak gerçekleşti.

2012 yılı Ocak-Nisan döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 837 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 438 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 32,6, gelir vergisi yüzde 18,8, damga vergisi yüzde 17,7, kurumlar vergisi yüzde 17,4, harçlar yüzde 9,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 8,9, özel tüketim vergisi yüzde 3,6, ithalde alınan katma değer vergisi binde 6 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 17,2 oranında arttı.

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 32,6, gelir vergisi yüzde 18,8, damga vergisi yüzde 17,7, kurumlar vergisi yüzde 17,4, harçlar yüzde 9,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 8,9, özel tüketim vergisi yüzde 3,6, ithalde alınan katma değer vergisi binde 6 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 17,2 oranında arttı.

Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında 1,4 milyar lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, Nisan ayı ile Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2011 yılı Nisan ayında 1 milyar 56 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi bu yılın nisan ayında yüzde 33,7 oranında artışla 1 milyar 412 milyon lira fazla verdi.

2011 yılı Nisan ayında 3 milyar 897 milyon lira düzeyinde olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı ayında yüzde 55,4 oranında artarak 6 milyar 57 milyon lira düzeyine yükseldi.

Söz konusu ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oranında artarak 29,1 milyar lira olurken, bütçe giderleri faiz giderlerindeki dönemsel artışın da etkisiyle yüzde 23,4 oranında artarak 27,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 23 milyar 74 milyon lira oldu. Söz konusu miktar geçen yılın Nisan ayında 19 milyar 626 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Söz konusu ayda vergi gelirleri de yüzde 3,5 oranında artarak 19 milyar 957 milyon liraya ulaştı.

-Bütçe giderleri-

2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon lira ödenekten Nisan ayında 27 milyar 719 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 22 milyar 467 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yılın Nisan ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon lira ödeneğin yüzde 7,7'si kullanılarak 23 milyar 74 milyon lira gider gerçekleşti. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında artarak 6 milyar 944 milyon lira oldu. 2012 Nisan ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanıldı.

Söz konusu ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında artarak 1 milyar 112 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i bu ayda kullanıldı.

Nisan'da mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 2 milyar 935 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 28 milyar 859 milyon liralık ödeneğin yüzde 10,2'si bu ayda kullanıldı.

-Cari transferler

2012 yılı Nisan ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oranında artarak 9 milyar 801 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 130 milyar 220 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,5'i bu ayda kullanıldı.

Nisan'da sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 935 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 450 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri bu yılın Nisan ayında 916 milyon lira olurken, idare payları ise 1 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti. Nisan'da 1 milyar 534 milyon lira sermaye gideri, 110 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri de aynı ayda 638 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2012 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 oranında artarak 4 milyar 645 milyon lira oldu. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade ettiği ve faiz giderlerinin program hedefleri ile uyumlu bir seyir izlediği belirtildi.

-Vergi gelirleri yüzde 3,5 arttı

2012 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 oranında artarak 19 milyar 957 milyon lira oldu.

Nisan'da genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,3 oranında artarak 8 milyar 275 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı ayda, özel bütçe idarelerin öz gelirleri 670 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 229 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 131,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 42,5, damga vergisi yüzde 13,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 8,2, harçlar yüzde 7,8, gelir vergisi yüzde 5,3, özel tüketim vergisi yüzde 1,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 1,8 oranında artış gösterirken ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 11,8 oranında azalış gösterdi.