Advertisement

Dünya Ekonomi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'in, Çin'in gelişme hızında düşüş olacağı yönündeki tahmin raporunun ardından Dünya Bankası da Çin'in büyüme hızındaki tahminini yüzde 8,4'ten, yüzde 8,2'ye indirdi.

Çin'e, tüketimin artırılması ve mali politikalarda yumuşamaya gitmesi önerisinde bulunan Dünya Bankası'nın yayınladığı ''Doğu Asya ve Pasifik Ekonomileri Araştırma Raporu''nda, Çin'in ekonomik büyüme hızındaki düşüşün, bölgedeki diğer ekonomileri de olumsuz etkileyeceği, Euro Bölgesi borç krizinin önlem alınmazsa Asya için de ekonomik açıdan zararlı sonuçlarının artabileceği ifade edildi.

Dünya Bankası raporunda, ABD ve Avrupa'da talep düşüşü olduğunun altını çizilerek, Çin'deki gayrimenkul piyasasındaki yumuşamanın bu ülkenin ekonomisine ek yük bindirdiğine işaret edildi.

Çin'de tüketimin artırılması için maliye politikalarında yumuşamaya gidilmesi ve vergi indirimi gibi tedbirlerin alınmasının tavsiye edildiği raporda, özel girişimlerin önünün açılması gerektiği de belirtildi.