Advertisement

Citigroup, Akbank'taki hisselerini 1.27 milyar dolara satıyor. Citigroup'un Akbank'taki 404 milyon hissesini 5.2-5.5 lira fiyat aralığında satacağı belirtildi.

Akbank, ''Citigroup'un, Banka sermayesinin yaklaşık yüzde 10,1'ine tekabül eden hisselerinin piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışına bugün itibariyle başlandığını, işlemin Citigroup Global Markets Limited tarafından yönetildiğini'' duyurdu.

Akbank TAŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Akbank'ın yüzde 20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Inc.'nin (Citigroup) Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Akbank sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı aldığı hatırlatıldı.

Citigroup'un, 11 Mayıs 2012 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK), Akbank iştirak oranını yüzde 10'nun altına düşürmek için gerekli ön izni aldığı ifade edilen açıklamada, ''Citigroup, Bankamız sermayesinin yaklaşık yüzde 10,1'ine tekabül eden hisselerinin (yaklaşık 404.000.000 hisse lotu) piyasada hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışına bugün itibariyle başlamış olup, işlem Citigroup Global Markets Limited tarafından yönetilmektedir'' denildi.

Muhtemel alıcıların yerli veya yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları ve benzeri diğer nitelikli yatırımcılar olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Herhangi bir yatırımcıya Bankamız sermayesinin yüzde 5 veya daha fazlasına tekabül eden oranda hisse satılmayacaktır. Bu bağlamda Citigroup, Citibank Overseas Investment Corporation, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding) ve Bankamız arasında 30 Nisan 2012 tarihli bir sözleşme imzalanmış olup, Sabancı Holding söz konusu satış işlemi ile sınırlı olmak üzere 17 Ekim 2006 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi tahtında sahip olduğu öncelikli teklif alma hakkından feragat etmiştir.

Söz konusu 30 Nisan 2012 tarihli sözleşme hükümlerine göre, Citigroup satıştan sonra elinde kalacak olan yüzde 9,9 oranındaki stratejik iştirakini, sınırlı istisnai haller dışında, 3 yıl süreyle satmayacaktır.''

-''Akbank, Sabancı Holding ve Citigroup işbirliği devam edecek''-

Citigroup'un, Akbank sermayesindeki payının azalması sonucunda, özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş muhtelif hissedarlık haklarının yürürlükten kalkacağı vurgulanan açıklamada, Citigroup'un Akbank'da sahip olmaya devam edeceği hisselerin üçüncü kişilere satışına ilişkin olarak ise, Sabancı Holding'in ön alım ve öncelikli teklif alma haklarının yürürlükte kalacağı bildirildi.

Bununla birlikte Akbank, Sabancı Holding ve Citigroup'un, süregelen ortaklık ve işbirliklerinin devam etmesi hususundaki istek ve niyetlerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda, tarafların, Akbank ve Citibank AŞ yönetim kurullarının her birine Sabancı Holding ile Citigroup tarafından mutabık kalınacak adaylar arasından birer icra yetkisi olmayan üye seçilmesine devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Açıklamada, kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanmasının, Sabancı Holding ve Akbank tarafından alınan 30 Nisan 2012 tarihli bir karar ile ertelendiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

''Söz konusu erteleme kararı; Citigroup'un Bankamız sermayesinde sahip olduğu hisselerin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satılması hususunda 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle bir niyet oluşmuş olmakla birlikte, işlem öncesinde yetkili mercilerin izninin alınması gereği, gerekli izin alınması sonrasında dahi işlemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin piyasa şartları ve diğer koşullar ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle anılan tarih itibariyle belirsiz olması, bu sebeple anılan tarihte kamuya açıklama yapılmasının yatırımcıları doğru bilgilendirmekten ziyade yanıltıcı olması, Bankamız hisselerinde spekülatif hareketlerin artması ve dolayısıyla, hissenin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketleriyle hisse senedi ve bono yatırımcılarımızın menfaatlerinin zarar görmesi ihtimalleri düşünülerek, Bankamız ve yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla alınmıştır.''

BU HABERE YORUM YAZ
 
25 Mayıs 2012 Cuma, 00:12 Misafir bu habere ilk yorumu yarın endeks yapar, başkada kimse yapamaz :)