Advertisement

Türkiye'nin toplam elektrik üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre 2.495,3 GWh düşerek 18.163,3 GWh olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) nisan ayı verilerine göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Termik santrallerden 1.353,3 GWh ve yenilenebilir enerjide (hidrolik-jeotermal-rüzgar) 4.607,6 GWh olmak üzere toplam 5.961 GWh üretim gerçekleşti.

Üretim şirketlerinde ise termik santrallerden 6.722,7 GWh ve yenilenebilir enerjide (hidrolik-jeotermal-rüzgar) 3.207,3 GWh olmak üzere toplam 9.930,0 GWh üretim yapıldı. EÜAŞ'ın bağlı ortaklıkları, mobil santrallar ve otoprodüktör-işletme hakkı devirleri de dahil edildiğinde Nisan'da toplam elektrik üretimi 18,163,3 GWh oldu.

Ocakta 21.441,2 GWh, şubatta 19.928,2 GWh, martta 20.658,6 GWh gerçekleşen elektrik üretimi, talebin azalmasına bağlı olarak özellikle termik santrallerin üretimi kısmasıyla 18.163,3 GWh geriledi.

Yılın ilk 4 ayındaki elektrik üretimi toplamda 80.191,3 GWh olarak gerçekleşirken, nisan ayındaki üretimin bir önceki aya göre 2.495,3 GWh düşmesi dikkati çekti.