Advertisement

Hazine, 2012 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında 27,8 milyar lira ödeyecek, 18,6 milyar lira da borçlanacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın Haziran-Ağustos 2012 dönemi iç borçlanma stratejisine göre, Hazine, bu dönemde 17,6 milyar lira tutarında iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde 1 milyar lira da dış borçlanma yapacak.

Hazine, haziran ayında 1, temmuz ayında 1 ve ağustos ayında da 5 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.