Advertisement

BofA Merrill Lynch Global Araştırmalar'ın Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri makro görünüm raporunda, uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody's'in Türkiye'nin devlet tahvili notunu yükseltmesinin ''olası yatırım yapılabilir ülke notunun -2013 yılı- ufukta belirmesine neden olduğu'' belirtildi.

Londra'da 20 yatırımcı ile yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlanan raporda, ''Moody's'in süpriz bir şekilde Türkiye'nin devlet tahvili notunu Ba1'e çıkarması ve görünümünü pozitifte tutması olası yatırım yapılabilir ülke notunun -2013 yılı- ufukta belirmesine neden oldu. Bunu pozitif bir gelişme olmasına rağmen, dışsal gelişmeler Türk varlıklarının yakın zamanda performansını öncelikli olarak belirleyici olacaktır'' ifadelerine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin makro görünümü ''en ilginç olan ülkelerden biri'' olduğu ifade edilirken, görüşülen yatırımcılar arasında tahviller ve faiz konularında bazı görüş ayrılıklarının mevcut olduğu ifade edildi. Raporda bazı yatırımcıların, ''ekonomideki yavaşlamanın tahvilleri daha ilgi çekici hale getirdiği'' düşüncesine sahipken, bir kısım yatırımcının da ''sermaye akışının azalmasının Türk Lirası üzerindeki baskıyı artıracağı'' yönünde bir beklenti içerisinde oldukları vurgulandı.

Moody's geçen haftaki not artırımını, Türkiye'nin kamu maliyesindeki kayda değer iyileşmeye ve hükümetin bilançosunun artan şok giderme kapasitesine dayandırdığını kaydetmişti.