Advertisement

Fransa'da Sayıştay, 2013 yılında beklenen rekor bütçe açığı konusunda yeni hükümeti uyardı.

Yeni işbaşı yapan hükümetin talebi üzerine devlet kurumların hesaplarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan Sayıştay, euro kriterlerine uyabilmek için iktidarın bu yıl içinde 6 ile 10 milyar euro tutarında bir mali kaynak yaratmasının şart olduğunu bildirdi.

Sayıştay raporunda, bu kaynağın yaratılması halinde, AB'ye söz verildiği gibi gayri safi milli hasılanın, bütçe açığa oranının ilk etapta yüzde 4,5 indirilmesinin mümkün olabileceği uyarasında bulundu.

Bu oran, 2011'de yüzde 5,2 çıkmıştı. Euro kriteri yine bu oranın yüzde 3'ü geçmemesini öngörüyor.

Sayıştay, önce mali disiplini sağlamak yerine yatırımları artırarak ekonomik büyümenin canlandırılmasını hedefleyen hükümetin, bütçe açığının düşürülmesi için yine de ''kemerleri sıkma'' politikasını tercih etmesini önerdi.

Sayıştay tarafından hazırlanan 250 sayfalık raporda yine kaynak yaratılması konusunda katma değer vergileri ve sosyal vergilerin artırılmasının da gerekliliğinin altı çizildi.