Advertisement

Küresel merkez bankaları, faizleri düşürerek ve tahvil alımlarını arırarak, uluslararası teşvik dalgasının hız kazanması ile birlikte, dünya ekonomisindeki yavaşlamaya karşı agresif bir şekilde harekete geçti.

45 dakikalık bir zamana ralığında, Avrupa Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası gösterge faizlerini düşürürken, İngiltere Merkez Bankası varlık alım programının hacmini genişletti. Merkez Bankaları, Fed'in portföyündeki borçlanma kağıtlarının vadesini uzatmaya yönelik programının süresini uzatması ve Başkan Ben S. Bernanke'nin, ihtiyaç duyulursa, ilave tedbirlerin alınacağını açıklamasından iki hafta sonrası bu adımları attı

Amsterdam'da ABN Amro Bank NV makro araştırma müdürü Nick Kounis, "Atılan adımlar, eşgüdümlü küresel genişleme kampanyası görünümündeydi" dedi ve "Merkez Bankaları, şekillenen küresel ekonomideki senkronize yavaşlamaya çözüm üretmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Finansal krizin merkez bankalarını ilk adım atmaya zorlamasından yaklaşık beş yıl sonra, politika yapıcılar, Avrupa'da süregelen krizie, ABD'de istihdamdaki yavaşlamaya ve gelişmekte olan piyasalardaki soğumaya yeniden tepki vermeye başladı. İlave parasal ilaçların işe yarayıp yaramadığı ya da daha fazlasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusu henüz belirsiz.