Advertisement


Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Hazine Alacak Verileri'ne göre, 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Hazine alacakları 23 milyar 178 milyon 785 bin lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,4 milyar lira ile mahalli idarelere ait olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 296 milyon 414 bin liralık, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 443 milyon 637 bin liralık, Ankara EGO Genel Müdürlüğü 1 milyar 494 milyon 100 bin liralık borcu ile Mahalli İdareler içinde en yüksek borcu olan ilk 3 kuruluş oldu.

KİT'ler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın borcu 1 milyar 707 milyon 882 bin liraya ulaşırken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin borcu da 1 milyar 664 milyon 40 bin lira oldu.

2012 Haziran ayı sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatı da 1 milyar 25 milyon lira olarak gerçekleşti.

 

-Merkezi yönetim brüt borç stoku 523,6 milyar lira oldu

Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre, borç stokunun 377,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 145,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Mayıs ayında 520,8 milyar lira düzeyindeydi.