Advertisement

Serbest eczane açılmasına nüfusa göre sınırlama getiren yasaya açıklık getiren Sağlık Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunanların sadece devir veya nakil yapabileceklerini bildirdi. İşyerini kapatanlar ise tekrar eczane açmak istediğinde sınırlamaya tabi olacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Mayıs ayının sonunda yürürlüğe giren, serbest eczane açılmasına nüfusa göre sınırlama getiren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a açıklık getirdi.

Eczacıların ''Kapatma halinde söz konusu kriterlere tabi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şeklinde yanlış yönlendirildiği ve mağduriyete sebebiyet verildiği'' bildirimleri üzerine bir genelge yayımlandı.

Genelgede, ''Yasanın yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okuyan ve okumaya hak kazananlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, bu kişilerin, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilecekleri'' hükmü hatırlatıldı.-Uygulama nasıl olacak?

Yasanın yürürlük tarihinde serbest eczanesi bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, eczanesini, bulunduğu ilçe dışına nakledebileceği ve devredebileceğinin hüküm altına alındığı vurgulanan genelgeye göre, uygulama şu şekilde olacak:

''Yasanın yürürlüğe girdiği 2012 yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalar ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna dair hükümler uygulanmayacak.

Yasa hükmünün yürürlüğe girdiği 31 Mayıs tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilecek veya devredebilecek.

Kanunun yürürlük tarihi olan 31 Mayıs itibarıyla serbest eczanesi bulunan eczacılara sadece devir veya nakil hakkı tanıdığından, bu tarihten sonra eczanesini kapatanlar yeniden eczane açma talebinde bulunmaları halinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tabi olacak.''-Kanunun kapsamı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a göre, serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenecek.

Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilecek. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilecek. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmayacak.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanacak. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kura çekilecek.

 

AA